• Nombre de visites :
  • 3411
  • 13/1/2008
  • Date :

  DİYALOG

İmam Hüseyin

Dedim ki ey Mevla bir lütuf eyle

Önce bize güzel adını söyle

 

Dedi, adım Hüseyn sibt-i Peygamber

Hürriyet severler cem"ine rehber

 

Dedim, ceddin kimdir? Dedi ki, Resûl

Dedim anan? Dedi, Zehrâ-yı Betûl

 

Dedim ki ya baban? Dedi, Murtezâ

Kardeşlerin? Dedi, Zeynep, Müctebâ

 

Dedim ki nerede büyüdün Mevla?

Dedi, Peygamber"in omuzlarında

 

"Hüseyin bendendir ben Hüseyin"den"

Yüce Peygamber"dir bunu söyleyen

 

Dedim bacın Zeynep efsâne kadın

Onu anlat n"olur, sen anlat bize

 

Dedi, bacım Zeynep, Sığmaz ki söze

Sabrı dağa benzer, ilmi denize

 

Dedim, neye benzer sabrın, kıyâmın?

Dedi, anlatamaz hiçbir kelâmın

 

Dedim, okyanuslar? Dedi, küçüktür

Dedim, ya volkanlar? Dedi, sönüktür

 

Dedim mektebini özetler misin?

Dedi, cihât, sabır, izzet, şehâdet

 

Dedim, ya mesajın? Dedi, sizlere

Kur"ân ve Ehl-i Beyt yolu emânet

 

Dedim, Seccâd"ının ne idi rolü?

Dedi, oydu kıyamının resulü

 

Dedim, seni tanıyanlar nic"olur?

Dedi ki, bu şem"e olur pervâne

 

Dedim, ya aşkını yudumlayanlar?

Dedi, aklı gider, olur divâne

 

Mızraklar başında Kur"ân okudun

Eyle bunun sırrın âleme beyân

 

Dedi, evet, tâ ki âlemler bilsin

Bu baş olmuş Kur"ân yoluna kurbân

 

Dedim, o gül beden çiğnendi; neden?

Dedi, çiğnenmesin ahkâm-ı Kur"ân

 

Dedim, Yezitlerin kırbaçlarıyla

Resûl evladının açıldı başı

 

Dedi, ne sanırsın, tarih boyunca

Zâlimin, Yezidin, budur hep işi

 

Dedim, nolur Mevla beni afveyle

Bir de düşmanını bize vasfeyle 

      

Dedi bunlar asla gelmez beyâna

Bilmek ister isen gel Kerbelâ"ya

                          Musa Aydın

                         1420 / 1999

 

 

MUHARREM AYI’NA GİRDİĞİM  ZAMAN

MERSİYYE-Yİ  İMÂM HÜSEYİN

ŞEHÎD-İ KERBELÂ

FÂTIMA GÜL GONCALARI

KİMDİR HÜSEYİN?

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)