• Nombre de visites :
  • 3969
  • 5/1/2008
  • Date :

ALİ BİN İBRAHİM KUMMÎ

ALİ BİN İBRAHİM KUMMÎ

   Doğumu

   Ebul Hasan, Ali bin İbrahim bin Haşim Kummî, Şianın 3. asır ravilerindendir. İmam Hasan Askerî"nin (a.s) yareninden ve Sıkat"ul-İslam Kuleynî"nin muteber üstatlarındandır.

   Çocukluk Dönemi

   Ali, çok dindar ve Ehl-i Beyt aşkıyla dolu sımsıcak bir ailede doğdu. Babası Şianın büyük ravilerindendir. O daha küçük yaştan babasının yanında Muhammed (s.a.a) ve soyunun (Allah"ın selamı onlara olsun) maarif ve ilimlerini öğrenmeye başladı. Birçok raviden hadis aldı ve kendisi de raviler arasına girdi.

   Babası

   Şeyh Abbas Kummî el-Kina ve"l-Elkab adlı kitabında Ali bin İbrahim"in babası İbrahim bin Haşim"in ilmi ve fazileti hakkında şöyle diyor: "O, Kum"un en büyük ve en kıymetli ravilerindendir. O, Kûfelilerin ravilerini Kum"da yayan ve nakleden ilk ravidir. Hakikatte o, Kumluların şeyhi ve ünlüsüdür."

   Şahsiyeti  

    Ali bin İbrahim Kummî, Şiaların en büyük ve en güvenilir ravileri arasındadır. Ondan 7140 hadis rivayet edilmiştir ki 6214"ünü babası nakletmiştir.

   O, alimler ve fakihler arasında özel bir konuma sahiptir. Merhum Kuleynî, Kafî kitabındaki hadislerin çoğunu ona isnat eder. O, Kum"daki ilk ravilerden ve Kum"daki üstatların şeyhi olarak bilinmektedir alimler arasında.

   Necaşinin sözü: Necaşi, onun hakkında şöyle der: "Ali bin İbrahim, hadis naklinde güvenilir, sağlam ve imanında kâmil, doğru inanan ve doğru hareket edendir. O, bir hayli rivayet üstatlarından duymuş ve nakletmiştir.

   Âlam"ul-Vera"nın sahibinin sözü: Merhum Tabersî buyuruyor: Âli bin İbrahim, Şianın en büyük ravilerindendir ki İmam Hasan Askerî (a.s)"ın zamanında yaşıyordu. Muhammed bin Yâkup Kuleynî "Kafî" kitabında ondan çok sayıda rivayet nakleder."

  Üstatları

   Ali bin İbrahim, Şianın çok büyük ve muteber ravilerinden istifade etmiştir. Bunlardan:

1- Babası, İbrahim bin Haşim

2- Kardeşi, İshak bin İbrahim bin Haşim

3- Muhammed bin İsa

4- Ahmed bin Muhammed bin Halid Bergî

5- Eyyüp bin Ruh

6- Ahmed bin İshak bin Sâd

7- Ahmed bin Muhammed

8- İsmail bin Muhammed Melekî

9- Hasan bin Muhammed

10- Hasan bin Mûsa el-Hişâb

   Talebeleri

1- Sikat"ul-İslam Muhammed bin Yakup Kuleynî

2- Kâsım bin Muhammed

3- Ahmed bin Ziyad bin Câfer Hemdanî

4- Hasan bin Hamza Alevî

5- Muhammed bin Mûsa bin Mütevekkil

   Eserleri

1- Nevadir"ul-Kurân

2- Nasıh ve Mensuh

3- Kurb"ul-İsnad

4- eş-Şerayî

5- el-Hayız

6- et-Tevhid ve"ş-Şirk

7- Fezail-u Emir"il-Müminin (a.s)

8- el-Magazî

9- el-Enbiya

10- el-Muşezzer

11- el-Menakıb

12- İhtiyar"ul-Kurân

 

SIKAT'UL-İSLAM KULEYNÎ

ALİ BİN CÂFER (A.S)

ALLAME HİLLÎ

Şeyh Mufid

Allâme Tabatabaî

ALLAME MECLİSÎ

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)