• Nombre de visites :
  • 5871
  • 20/11/2007
  • Date :

İl Gölü (El Goli) Tebriz 

il gülü tebriz

   İl Gölü (halk havuzu) eskiden Şahgoli-Şahgülü ( Şah havuzu) olarak bilinmekteydi. İran ve Tebriz şehrinin görülmeye değer yerlerindendir. Tebriz şehrinin güney doğusunda bir  tepenin etrafında yer almaktadır.

 İl Gölü kare şeklinde 54675 metre kare genişliğinde büyük bir havuzdur. Güneyinde bulunan merdiven basamaklarını andıran tepeden aşağıya doğru nehir akmaktadır.Yine güneyinden binaya kadar uzanan köprü İl Gölü’ne  ada havasını vermiştir.

il gülü tebriz

  Havuz ortasında ülkenin mimari geleneklerine uygun iki katlı bir bina bulunmaktadır. Havuzun etrafı, mesire yeri ve ferah yeşil park alanı şehrin görülmeye değer yerlerindendir. Binanın yapılış tarihi bilinmemektedir. Ancak  Akkoyunlular dönemine ait olduğu tahmin edilmektedir. Bina Safevi döneminde ve Kaçarlar döneminde Abbas Mirza tarafından restore edilmiştir.

   Binada tekrar bakım ve restore çalışması yapılmış ve halkın hizmetine sunulmaktadır.


Kandovan - Tebriz

Renkli dağlar-Tebriz

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)