• Nombre de visites :
  • 350
  • 24/10/2007
  • Date :

“Müslümanların dayanışması islam dünyasını kalkındırır”

                               

“Müslümanların dayanışması islam dünyasını kalkındırır”

 

09/07/2007

İslami vahdet Müslümanların zafer sırrıdır. İran İslam cumhuriyeti daima islami kardeşlik ve dayanışmayı geliştirme stratejisini uygulamış bulunuyor. Bu yüzden hicri şemsi cari yılı milli birlik ve islami dayanışma olarak adlandırılmıştır.

İslam’ın kanun ve değer ölçüleri insanı hayır ve hidayete erdirir. İslam hayatın bütün boyutlarını içerir ve ihtiyaçlarını karşılar. İslam insanı, Allah’a kulluk, ibadet ve Salih amel işlemeye çağırır. İslam kanunları ve insanî değer ölçüleri, Müslim ve gayri Müslim olsun, insanlar arası eşitliği öngörür. Hicri 10. yılda ve Haccet’ül Veda’da peygamber efendimiz hz. Muhammed –sav- insan haklarına değinip, kimin kendisi üzerinde hakkı varsa, gelip geri almasını istedi. Resulullah –sav- Haccet’ül Veda gününde Müslümanları kardeşliğe, eşitliğe, takvaya ve  hayır işler yapmaya çağırır, onları ilahî hakikatle tanıştırmaya çalıştı. Eğer insanlar, islamın bu yüce değerlerine ve öğretilerine sarılır ve onun kanunlarını ve ahlakî-insanî değer ölçülerini uygularlarsa, İslam dünyası ve dünya toplumu barış güvenlik ve refah içinde yaşayıp, çok boyutlu bir şekilde kalkınıp, gelişir.Eğer İslam ülkeleri birleşirlerse, tehdit kaynaklarıyla aşırılık ortadan kalkar ve Müslümanlar huzur ve güvenlik içinde yaşarlar. Müslümanlar düşmanlar karşısında uyanık davranırlarsa ancak İslam ülkeleri kalkınır.Çünkü İslam dünyasına dayatılan ihtilaflar, Müslümanların varlığını ve haysiyetini tehdit ediyor. Bu yüzden yabancı ve sultacı güçlerin ihtilaf salma girişimlerine karşı bilinçli bir mücadele yapmak gerekir.

Müslümanların uyanık ve bilinçli davranması ve dayanışmasını geliştirmesi islami hüviyeti geliştirme, itidallı bir şekilde varlığını sürdürmenin şartıdır. Müslümanlar dini bilinçlenmelerini sürdürmeli, kendi aralarında hoşgörü ve diyalogla dayanışmayı geliştirmeli ve bunun sonucu diğer dinlere mensup insanlarla da medeniyetler ve kültürlerarası diyaloğu sürdürmelidirler.İslami vahdet, dinin ilkesi ve İslam ümmetinin varlık ve yükseliş kaynağıdır. İslam dünyasında yaşanan kriz ve ihtilaflar, sadece islami vahdetle giderilebilir. 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)