• Nombre de visites :
  • 317
  • 24/10/2007
  • Date :

İran: ABD Bataklıktan Kurtulmak İçin İran’la Uğraşıyor

    29/04/2007

İran: ABD Bataklıktan Kurtulmak İçin İran’la Uğraşıyor

    İslami İran Savunma bakanlığının basın dairesinden Amerika'ya sert eleştiri geldi.
    İslami İran Savunma Bakanı Mustafa Muhammed Neccar'ın yaptığı açıklamada, Amerika'nın çeşitli yöntemlerle, İran'ın Arap ve İslam ülkeleriyle ilişkilerinin gelişmesine engel olmak istediği ve Amerikalı yetkililerin Ortadoğu ülkelerini sık sık ziyaret etmesinin de bu çerçevede değerlendirildiği, Amerikanın İran ile Arap ve İslam ülkeleri ilişkilerinin gelişmesini engellemeye çalıştığına dikkat çekildi. Mustafa Neccar, Amerikanın "İran korkusu" şeklindeki komik hileye baş vurarak, silahlanma rekabetini körüklemek suretiyle, bu stratejik bölgeyi güvensizlik ve kriz içerisinde tutup bölgedeki gayri meşru varlığını kamuoyunda tevil etmeye çalıştığını belirterek Beyaz Saray'ın Irak'taki tutumunu Amerika'nın Irak'ta terör, patlama ve güvensizliği yönettiği böylece o ülkedeki gayri meşru varlığını sürdürmekle birlikte Avrupa ülkelerini de Irak buhranına sürükleyip, Irak buhranını uluslar arası bir krize dönüştürmeye çalıştığını gösterdiğini söyledi. İslami İran savunma bakanı ayrıca Amerika'nın sözkonusu şom komploları uygulaması halinde, Ortadoğu bölgesinin Beyaz Saray yöneticilerinin hırsından doğan ateşte yanacağı ve bunun acısını bölge halkı ve hükümetlerinin çekeceğini bildirdi. Arap ve İslam ülkelerine sulta sağlayıp İslam ülkelerinde milli egemenliği zayıflatmayı, Kudüs'ü işgal eden Siyonist rejimin şom hedefleri olarak niteleyen Neccar, İslam ülkelerinin güç, sermaye ve zengin kaynaklarının İslam milletlerinin kalkınmasına hizmet ve İslam düşmanlarının komplolarının etkisiz kılınmasına hizmet etmesi gerektiğini söyledi. Neccar ayrıca Siyonistlerin işgal ettikleri toprakları "Nil'den Fırat'a " planı dahilinde genişletme planının başarısızlığının ardından bu rejimin Beyaz Saray'ın işbirliğiyle "Fırat'tan Nil'e" şeklindeki tehlikeli planı izleyip planı Irak'a saldırmakla başladığını belirtti. Neccar ihtilafların bir kenara bırakılması, bilinçli davranmak, vahdeti korumak, işbirliği ve ilişkilerin geliştirilmesinin Amerika ve ırkçı İsrail'in şom komplolarına karşı koymanın tek yolu olduğunu belirterek ulusal vahdet ve İslami dayanışma yılında İslam milletlerinin bilinçli davranmasıyla İslam ve Arap milleti ve hükümetlerinin barış, güvenlik ve huzura kavuşacağını söyledi.

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)