• Nombre de visites :
  • 263
  • 24/10/2007
  • Date :

Ortadoğu halkı ABD'yi istemiyor

    25/04/2007
    Mısır, Fas, Pakistan ve Endonezya'da yapılan bir araştırma, bu ülkelerdeki halkın çoğunluğunun ABD'nin Orta Doğu'dan çekilmesinden yana olduğunu gösterdi.
    ABD'deki Maryland Üniversitesinin işbirliğiyle WorldPublicOpinion.org enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya katılanların yüzde 74'ü, ABD'nin Orta Doğu'daki üslerini kapatması ve Müslüman ülke topraklarını terk etmesi yönünde görüş belirtti. Mısırlıların yüzde 91'i ve Faslıların yüzde 69'u Irak'taki Amerikan askerlerine karşı düzenlenen saldırıları haklı görürken, Endonezyalıların yüzde 61'i buna karşı çıktı. Saldırılara olumlu bakan Pakistanlıların oranı yüzde 31 olarak ortaya çıktı, olumsuz bakanların oranı yüzde 33 oldu. Sivil Amerikalılara ya da Batılılara yönelik saldırılara ise destek verilmedi. El Kaide'nin şeriat düzenini uygulama gibi birçok amacı çoğu kişi tarafından desteklenirken, örgütün lideri Usame Bin Ladin hakkındaki düşüncelerin örgütün kendisi kadar olumlu olmadığı ortaya çıktı. Mısırlıların yüzde 40'ı Bin Ladin hakkında olumlu ya da çok olumlu görüş taşıyor. Aynı görüşü taşıyan Endonezyalıların oranı yüzde 17 oldu. ABD'deki 11 Eylül saldırılarında El Kaide'nin sorumluluğu olduğunu düşünen Pakistanlıların oranı yüzde 3, Amerikan hükümetinin sorumluluğu olduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 20 olarak ortaya çıktı. Mısırlıların yüzde 29'u ve Faslıların yüzde 15'i bu saldırıların arkasında İsrail'in bulunduğunu düşünüyor. Pakistanlıların yüzde 71'i, Mısırlıların yüzde 29'u, Endonezyalıların yüzde 43'ü ve Faslıların yüzde 28'i saldırıların sorumlusu hakkında görüş bildirmedi. Araştırmaya katılanların çoğu, ABD'nin bir Filistin devletinin kurulmasını istediği konusunda ciddi kuşkular taşıyor. Mısırlıların sadece yüzde 7'si, Faslıların yüzde 23'ü, Pakistanlıların yüzde 27'si ve Endonezyalıların yüzde 38'i, Filistin devletinin ABD'nin hedeflerinden biri olduğunu düşünüyor. Buna karşılık Mısırlıların yüzde 91'i, Faslıların yüzde 64'ü, Endonezyalıların yüzde 40'ı ve Pakistanlıların yüzde 28'i Filistin devleti kurulmasının ABD'nin hedefleri arasında bulunmadığı görüşünü dile getirdi. Araştırmaya katılanların büyük bir çoğunluğu, ABD'nin amacının Müslüman dünyayı zayıflatmak olduğunu düşünüyor. 4 ülkede 9 Aralık 2006 ile 15 Şubat 2007 arasında yapılan araştırmaya göre, Mısırlıların yüzde 92'si, Endonezyalıların yüzde 73'ü, Faslıların yüzde 78'i ve Pakistanlıların yüzde 67'si bu görüşü paylaşıyor.

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)