• Nombre de visites :
 • 704
 • 24/10/2007
 • Date :

İran ve Aşura Merasimleri

    İslami hükümetin kurulması, Aşura kıyamının amacıydı

    İran'ın cami işleri merkezi başkanı Hüccetülislam Hüseyin İbrahimi Aşura kıyamının bir amacının İslami hükümet kurmak olduğunu belirterek imam Hüseyin (sa) İslami hükümeti kurarak bu tür bir hükümetin değerlerini açıklamaya ve İslam karşıtı hareketlerin kurumsallaşmasını engellemeye çalıştı, dedi.
    Mehr haber ajansına konuşan yetkili Aşura felsefesinin gerçekte imam Hüseyin (sa)'nın amaçlarına ışık tuttuğunu belirterek şöyle dedi: imam Hüseyin'in bu büyük kıyamdan amacı da oldukça büyük ve eşsizdi. Yani az sayıda bir insan topluluğunun öylesine kalabalık bir nüfusa karşı derinmesinin oldukça kutsal bir amacı vardı.
    İmam Hüseyin (sa)'nın kıyamında üç önemli noktanın dikkat çekici olduğunu kaydeden Hüccetülislam İbrahimi sözlerini şöyle sürdürdü: ilk nokta, hazretin toplumu ıslah etmeye ve İslam adına topluma egemen olan fesadı yok etmeye çalışmasıydı. Çünkü bu tür fesat alabildiğince İslam adı altında yaygınlaşmıştı. Bu şartlarda bizzat fasık bir insan olan Yezid, imam Hüseyin (sa)'dan biat almak istiyordu. Fakat imam Hüseyin (sa), Yezid'in kirli işlerini ifşa etmek suretiyle mücadeleye başladı ve benim gibi mutahhar bir soydan gelen ve ehli beyt (sa)'ya mensup olan birinin senin gibi fasık bir insanla biat edemez, dedi. İmam Hüseyin (sa) bir yerde şöyle buyurmuştur: benim için hükümet ve maddi dünya simgeleri önemli değil, benim amacım toplumu ıslah etmek ve İslami değerlere uygun bir toplum oluşturmaktır.
    Hüccetülislam İbrahimi İslami hükümeti kurmanın imam Hüseyin'in bir başka amacı olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: imam Küfe halkından biat almak için elçisini gönderdi ve böylece Küfe halkından biat alarak İslami hükümeti kurmayı ve İslami değerleri kurumsallaştırmayı amaçladı.
    Emri Bil maruf ve nahyi anil münker'in imam Hüseyin kıyamının bir başka hedefi olduğunu kaydeden Hüccetülislam İbrahimi şöyle devam etti: Bu kıyam, tüm diğer kıyamlardan farklı olan özelliklere sahipti. Çünkü bu kıyamda ihlas ve Allah rızası alabildiğince göze çarpıyor. Bu kıyamın en önemli özelliği belki de zillete boyun eğmemekti, çünkü imam Hüseyin hiç bir zorbalığa karşı teslim olmuyordu. Gerçekte imam Hüseyin (sa) zillete boyun eğmek yerine ölmeyi tercih ediyordu ve bunu kıyamının sloganı yapmıştı. Gerçekte imam Hüseyin (sa)'ın kıyamı içerdiği amaçlar ve taşıdığı kudsiyet yüzünden dünyada ve insanlık tarihinde eşsizdir ve rahmetli imam Humeyni'nin bizim neyimiz varsa muharrem ve sefer aylarındandır, mesajı gerçekte imam Hüseyin (sa) kıyamının tüm beşeri toplumlara model olabileceğini gösteriyor.

İran ve Aşura Merasimleri

İran ve Aşura Merasimleri

İran ve Aşura Merasimleri

İran ve Aşura Merasimleri

İran ve Aşura Merasimleri

İran ve Aşura Merasimleri

İran ve Aşura Merasimleri

İran ve Aşura Merasimleri

İran ve Aşura Merasimleri

İran ve Aşura Merasimleri

İran ve Aşura Merasimleri

İran ve Aşura Merasimleri

 • Yazdır

  Arkadaşlarına gönder

  Yorumlar (0)