• Nombre de visites :
  • 553
  • 24/10/2007
  • Date :

Ayetullah Tashiri: akılcı etkileşim ve mantıklı diyalog, çağımızın zaruretidir

    22/01/2007

Ayetullah Tashiri: akılcı etkileşim ve mantıklı diyalog, çağımızın zaruretidir

    Uluslararası İslami Mezhepler Takrib kurumu genel sekreteri Ayetullah Tashiri, Doha kentinde düzenlenen İslami mezhepler diyalogu zirvesinde yaptığı konuşmada Kuran'ı Kerim'in yoluna göre akılcı etkileşim ve mantıklı diyalogun üzerinde durmak ve vahdetin olumlu tesirleri ve ayrılığın olumsuz sonuçlarının araştırılması gerektiğine vurgu yaparak küfür ve imanın sınırlarının belirlenmiş olmasına karşın bu iki meseleyi tanımanın derin dikkat gerektirdiğini belirtti.
    Mehr haber ajansının haberine göre Katar'ın başkenti Doha'da 3 gün sürecek olan oturuma İslami mezheplerin takribi yolundaki engeller başlıklı konuşma ile katılan Ayetullah Tashiri, ulemanın İslami mezheplerin takribi için çok çalıştığını ve her şeyden ziyade mantık dilini kullandıklarını ve bu gün dünyanın aynı dili kullanmaya çalıştığını belirtti. Tüm İslami kaynakların aynı yöntemin kullanılmasına vurgu yaptığını hatırlatan Tashiri bu diyalogun derinleştirilmesine inandığını, çünkü Müslüman birinin başkalarıyla görüş ayrılığına karşın büyük tehditlere karşı ortak yönleri bulabildiğini vurguladı ve bunun da ancak düşünürlerin çabası, Müslüman ümmetin tarihi medeni sürecinin araştırılması ve bu milletleri uyandırmakla gerçekleşebileceğini ve gerektiğinde ortak araştırmaların yapılabileceğini kaydetti.
    Takrib meselesinde iki konunun daha önemli olduğunu vurgulayan Ayetullah Tashiri sözlerini şöyle sürdürdü: birincisi düşünce ve amelde takribi hedefleyen dini, sosyal ve hatta siyasi nitelikli teşvik unsurları araştırmak ve ikincisi İslami mezheplerin takribi yolunda bulunan engelleri tanımaktır. İlk konu için çeşitli yollardan Kuran'ı Kerim'den yardım alabiliriz. Ancak ikinci konuda dış etkenler, İslami takrib yolunda ilk engellerdir. Düşman İslam ümmetinin birleşmesini istemiyor ve bu yolda türlü komplolar düzenliyor. Bu doğrultuda batı sömürüsünü örnek verebiliriz. Onlar İslam dünyasını 3 amaç için işgal ettiler. Birincisi Müslümanları her alanda geride kalmışlıkta bırakmak, ikincisi batı sekularizmini İslam topraklarında egemen kılmak ve dini ve etnik tahriklerde bulunmak ve üçüncüsü de İslam devletleri ve milletleri arasında tefrika yaratmak ve çeşitli İslami grupları birbirine karşı tahrik etmek ve böylece İslam dünyasında sürekli çatışma yaratmak.
    Ayetullah Tashiri ayrıca Müslümanların vahdeti yolunda var olan bir başka engelin bazı hükümdarların kişisel çıkarları olduğunu, tarih boyunca bunun bir çok örneğine rastladıklarını vurgulayarak 3. engelin de küfrün bizzat kendisi olduğunu kaydetti ve bu olgunun en önemli engel olduğunu dile getirdi.
    Korku yaratmak, İslami mukaddesata saldırmak ve Müslüman kardeşe kuşku gözüyle bakılmasını sağlamanın diğer engeller olduğunu belirten Ayetullah Tashiri konuşmasının sonunda bu engellerin her birinin kendi başına İslami mezheplerin takribi yolunda büyük bir engel oluşturduğunu ve onlarla mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)