• Nombre de visites :
  • 299
  • 24/10/2007
  • Date :

Türkiye de enerjide çıkış yolunu nükleerde gördü

Türkiye’de hükümet, Nükleer Enerji Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun Tasarısı'nı TBMM'ye gönderdi.
Tasarının amacında, Enerji plan ve politikalarına uygun biçimde, elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirecek nükleer güç santrallerinin kurulması, işletilmesi ve enerji satışına ilişkin usul ve esasları belirlemektir denildi.

Tasarının genel gerekçesinde ise petrol krizlerinden sonra nükleer enerjinin gündeme geldiği hatırlatılarak, Nükleer teknoloji, dünyanın elektrik gereksiniminin yüzde 17'sini karşılamasının yanı sıra, tıpta, askeri alanda, AR-GE çalışmalarında ve endüstride kullanılan birçok izotopun üretilmesinde başvurulan bir teknolojidir. Nitekim ülkemizde de, elektrik enerjisi üretimi dışında birçok alanda nükleer teknolojiden yaygın olarak faydalanılmaktadır ifadelerine yer verildi. 

Günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde nükleer enerji kaynakları, elektrik enerjisi üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır. Halihazırda 30 ülkede 441 adet nükleer tesis bulunmaktadır ve dünya nükleer enerji üretiminin yüzde 80'i OECD ülkelerinde gerçekleşmektedir. Bunun yanısıra, 12 ülkede 27 tesisin inşası da devam etmektedir ifadelerine yer verilen genel gerekçede, Türkiye'nin elektrik enerjisi tüketim talebi son yıllarda yaklaşık olarak yüzde 6-7 civarında büyüme gösterdiğine vurgu yapılarak, 2006 yılı sonu itibarıyla 172 TWh olarak gerçekleşmesi öngörülen Türkiye toplam elektrik tüketimi, halihazırdaki tüketim eğiliminin devam etmesi durumunda 2015 yılında 300 TWe düzeyini bulabilecektir. Ülkemiz, hidrolik, rüzgar, güneş ve jeotermal kaynaklar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının yanında kömür açısından elektrik üretimine ve dolayısıyla ülkemiz ekonomisine kazandırılmayı bekleyen zengin yerli kaynaklara sahiptir. Bununla birlikte, söz konusu kaynakların tamamı enerji üretimi amacıyla değerlendirilse bile, mevcut yerli kaynaklarla orta ve uzun dönemde artan elektrik enerjisi talebini karşılamak zorlaşacaktır. Termik santrallerin çevre üzerindeki etkilerine karşı dünyada giderek artan hassasiyet dikkate alındığında, elektrik üretim verimliliği yüksek, sera gazı emisyonu oldukça düşük nükleer güç santrallerinin kurulması bir zorunluluk haline gelecektir ifadelerine yer verildi.


  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)