• Nombre de visites :
  • 1330
  • 24/10/2007
  • Date :

Yahudi soykırımı"nın yalan olduğunun İran"la ne ilgisi mi var?

yahudi

    Tahran"da bugünlerde, İİC. Dışişl. Bak.lığı"nca, bir ‘uluslararası konferans" tertibleniyor. Konu, 2. Dünya Savaşı öncesi ve esnasında, ‘Hitler Almanyası" tarafından yahudilere ‘holocaust/ jenosid/ soykırım" uygulandığına dair iddiaların bir yalan olduğu üzerine

    Gerçi, siyonist İsrail rejiminin bölgedeki en büyük koruyucularından olan Şahlık rejiminin 1979 başında devrilmesiyle gerçekleşen İslam İnkılabı"ndan bu yana, İİC makamları, siyonist İsrail rejimine ve siyonist yahudilere karşı dünya Müslümanlarını daha bir organize etmeye ön-ayak oluyorlar. Ama, özellikle de Mahmûd Ahmedînejad"ın İran C. Başkanı olmasından sonra, ‘6 milyon yahudinin katledildiği iddialarının tamamen yalan olduğu" gibi bir söylem, etkili bir Ortadoğu ülkesinin C. Başkanı tarafından dile getirilince, endişeler daha bir arttı

    Gerçi, Ahmedînejad, önceleri dile getirdiği, ‘İsrail"in yeryüzünden silinmesi gerektiği" gibi sözlerinden maksadın, ‘Bu işgalci ve gaasıb rejimin Müslümanların coğrafyasından çekilip gitmesi" olduğunu açıklığa kavuşturmuş ve ‘Yahudileri Müslümanlar öldürmedi Bir soykırımdan sözediliyorsa, onu yaptığı söylenen Almanya ve Avusturya"dan bir eyalet versinler yahudilere ve onlar orada yaşasınlar O zaman, onların taşınmasına biz de yardımcı oluruz" demiş ve BM Genel Kurulu için gittiği Amerika"da da, ‘soykırım rakamlarının abartılı olduğunu ve araştırılması gerektiğini" söylemişti Ama, şimdi, soykırım iddiasının ‘bütünüyle yalan" olduğu tekrar vurgulanıyor. Yoksa, soykırım iddialarıyla İran"ın direkt hiçbir ilgisi yok

    O zaman, ‘Yahudi soykırımı konusundan İran"a ne?" denilebilir. Üstelik İran, coğrafî olarak da, siyonist yahudilerin işgali altında bulunan Filistin"den, siyonist İsrail rejimini sınırlarından 1500-1800 km. uzakta olan bir ülkedir Filistin"le aynı vatan potasında 400 yıl yaşamış olan (Osmanlı"nın devamı) Türkiye ve de siyonist İsrail rejimine sınır komşussu durumunda ve bu rejimle defalarca savaşmış olan arab rejimlerinin her birisi de, bu konuya ilgi göstermezken; ‘siyonist İsrail ‘ rejimiyle, en fazla uğraşan ülkenin, İran İslam Cumhuriyeti olmasının sebebi ne?

    Dahası, siyonist İsrail"e karşı bir zamanlar en sert mücadeleleri vermiş olan ‘El"Feth" teşkilatı ve onun ünlü lideri Yâsir Arafat bile, 25 yılı aşkın bir mücadeleden sonra, ‘El"Feth"in nizamnamesinin birinci maddesinde yer alan ‘İsrail rejiminin tamamiyle yokedilmesi" hedefini 1989"da silip, barıştan sözetmiş ve onu takiben de, -30 yıla yakın bir süre uluslararası terörist muamelesi gören- Arafat, Nobel Barış Ödülü"yle bile taclandırılmıştı. Ve ondan sonra her ne kadar, İİC"nin ‘El"Feth‘ ve Arafat"la münasebetlerinde bir soğukluk meydana geldiyse bile, Filistin üzerindeki ilgi ve desteği asla azalmadı Nitekim, 40 yıllık ‘El"Feth" bugün Filistin"de yüzde 30"larda destek görürken, İslamî Mukavemet Hareketi (HAMAS) ise, yüzde 65"lerde

    O halde, İİC. makamları -üzerlerine daha bir baskı yapılmasına vesile olacak şekilde- bu konuya niye bu kadar ısrarla eğiliyorlar? Ki, başta siyonist İsrail rejimi olmak üzere, dünyadaki hemen bütün yahudi kuruluşları ve onların ayrılmaz parçası USA emperyalizmi, bu konferansa büyük tepki gösteriyor. Onlar, ‘Bir soykırım yapılmıştır ve 6 milyon Yahudi yokedilmiştir, daha bunun daha nesini araştıracaksın? Hangi tarihçi, neyi ve nasıl araştıracaktır? O yokolma tehlikesine biz mâruz kaldık" demekteler Ama, değil Almanya"da , bütün Avrupa"daki yahudilerin bile o zaman 6 milyon olmadığı biliniyor Nitekim, 2. Dünya Savaşı öncesinde, nüfusu 60 milyon olan Almanya"da Yahudilerin sayısının resmî rakamlara göre 600 bin olduğu biliniyor. Yani, yüzde 1 Bugün ise, 85 milyonluk Almanya"daki yahudilerin sayısının 90 bin kadar Yani, aşağı-yukarı, binde 1 nisbetinde Bu durumda, ‘Yahudi soykırımı iddiası yalandır" denilmesinin, sonunda, bir balonu patlatabileceğinden ve de İsrail rejiminin psikolojik dayanağını oluşturan ve cinayetlerini mazûr göstermeye vesile olan bu ‘soykırım" iddiasının yıpranmasından korkuluyor 

Ne zaman, siyonist İsrail rejiminin Filistin"de işlediği korkunç cinayetler sözkonusu olsa hemen, Batı dünyasında, ‘Ama, onlara da 2. Dünya Savaşı"nda az mı çekti zavallıcağızlar" bahanesiyle karşılık veriliyor Yani, İsrail rejiminin Ortadoğu"daki varlık dayanağı, o soykırım iddiaları Ancak, bu iddiaların araştırmasına asla yaklaşılmıyor ve reddedenler de mahkûm ediliyor

    Ayrıca, Ortadoğu"da silah, servet, casusluk ve entrika gücüyle kurulan İsrail rejiminin ayakta kalabilmesi için, Ortadoğu"daki bütün ülkeleri, etnik ve mezhebî farklılıkları diğerine karşı tahrik ediyor Yani, baştan ayağa, bölgedeki bütün fitne hareketlerinin perde arkasında, 2 bin yıl öncelere aid iddiaları kendisine dayanak yapan bir fanatizmle hareket eden, bu yolda her türlü entrika, kan ve cinayetleri mübah gören bir siyonist İsrail rejimi bulunmakta

    Bu bölgenin ‘arab, türk, kürd fars vs." gibi ‘etnik"; ‘sunnî, şiî, vehhabî vs." gibi müslüman veya ‘Marunî hristiyan, Durzî ve Nusayrî ya da Yahudî gibi dinî veya mezhebî farklılıkları olsa bile; bütün bu unsurlar, bu bölgede asırlarca genel mânada Batı"lıların anlayamıyacağı bir çapta, barış içinde ve birbirlerinin inançlarına müdahale etmeksizin yaşamışlardır Çünkü, bu bölgenin halklarının yüzde 95"inden fazlasını oluşturan Müslüman halklar, inancın zorla kabul ettirilemiyeceğini kesin bir hükme bağlayan bir dinin mensubudurlar Ama, bütün bu unsurların birbiriyle asırlarca olan barış içindeki beraberliklerini zehirleyen güçlerin başında bugün siyonist İsrail rejimi ve USA emperyalizmi gelmektedir Irak"dan Lübnan ve Filistin"e ve bölge ülkelerinin birbirleriyle ihtilafının arkasında yer alan bu ‘şeytanî el"in etkisizleştirilmesi için çaba harcamak da mantıkî karşılanmalıdır. O halde bu teyakkuz hâli, sadece İslamî İran"a değil, bölgenin bütün ülke ve halklarına düşen bir vazifedir. 

 Haksöz - Selahaddin Eş Çakırgil


Siyonistler, Yahudi Soykırımı"na hizmet etti!

 

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)