• Nombre de visites :
  • 3018
  • 24/10/2007
  • Date :

Uluslararası Kudüs ve Filistin halkının haklarını destekleme konferansının sonuç bildirgesi -1

kudus

  Tahranda düzenlenen 3. Uluslararası Kudüs ve Filistin halkının haklarını destekleme konferansının sonuç bildirgesinde Siyonistlerin Filistin"de işledikleri cinayetlerin gerçek anlamda insanları yakma ve çağımızda soykırımın en somut örneği olduğu vurgulandı.

  İslami şura meclisinin inisiyatifi ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen konferansa çeşitli İslam ülkelerinden meclis başkanları, bilginler ve siyaset adamları Filistin halkına destek vermek amacı ile katıldı.

  14 - 16 nisan tarihleri arasında düzenlenen konferansa katılan katılımcılar bölge ve dünya gelişmelerini, ayrıca Filistin milletine yönelik Siyonistlerin artan baskılarını ele alarak bu kahraman milletin direnişi ile dayanışmalarını ilan ettiler ve Filistin halkının gasp edilen tüm hakları iade edilinceye kadar mazlum Filistin milletine verdikleri desteği sürdüreceklerini bildirdiler. Konferans sonuç bildirgesini ise 35 maddede yayınladı. Bildiride şöyle deniliyor:

  Madde 1: Konferans, Filistin emelinin Arap ve İslam ümmetinin eksen emeli olduğuna ve Arap ve İslam dünyasının Filistin"in kurtuluşu için başı çeken Filistin milletine her türlü desteği vermekle yükümlü olduğuna vurgu yapıyor.

  Madde 2: Konferans Siyonist rejimin Filistin topraklarını gasp eden yersiz ve ecnebi bir varlık olduğunu ve bölgenin Arap ve İslami yapısı ile asla bağdaşmadığını ve şer"i ve kanuni olarak var olmaya hakkı olmadığını belirtiyor.

  Madde 3 : Konferans Filistin milleti ve direniş güçlerinin doğal ve asil haklarını elde etmek için tüm uluslar arası örf ve anlaşmalarca onaylanan kutsal ve şanlı direnişini Siyonist rejimin işgalci, saldırgan ve ırkçı politikalarına karşı en kesin ve meşru cevap nitelemekte ve Filistin milletinin kurtuluş cihadına saygı göstererek dünya toplumu, tüm hür dünya ve Arap ve İslam milleti ve devletlerinden Filistin milletinin kesin ve meşru haklarının iade edilmesi için bu millete yardım etmesini istemektedir.

  Madde 4: Konferans tüm Filistinli mültecilerin zorla kovuldukları ana yurtlarına geri dönmeleri için her türlü bireysel, toplumsal, doğal ve yasal haklarına vurgu yaparken Filistinleri Filistin"in dışında iskan etmeye zorlayan Siyonistlerin ve uluslararası çevrelerin komplosunu kınamakta ve bu komploya karşı koyma zaruretini hatırlatmaktadır. Konferans ayrıca Filistinli mültecilere ev sahipliği yapan devletleri de bu hak iade edilinceye dek bu insanların onurlu yaşaması ve insani haklardan yararlanmaları için gereken şartları oluşturmasını istiyor.

  Madde 5: Konferans Filistin milletinin kendi kaderini belirleme ve tüm Filistin topraklarını kapsayan Kudüs başkentli bağımsız Filistin devletini kurma hakkına tam destek vermektedir.

  Madde 6: Konferans, sağlıklı olduğu tüm dünya ve uluslararası camianın onayını kazanan ocak 2006 seçimlerinde iktidara gelen hükümeti ve Filistin milletinin demokratik seçim hakkını desteklerken bu hükümete yönelik her türlü iktisadi ve siyasi eylemi gayri meşru saymakta ve Filistin milletinin cezalandırılması ve açlık çekmesi ve kendi liderlerini seçme hakkını çiğneyecek her türlü hareket ve eylemi reddetmektedir. Konferans ayrıca tüm hür dünya ve Arap ve İslam ülkelerinden Filistin milleti ve yeni hükümetini maddi manevi her türlü desteklemesini isterken özel bir fonun kurulması ve yine İslam kalkınma bankasının inisiyatifi ile başta Aksa fonu olmak üzere var olan fonların takviye edilmesi ve Filistin hükümeti ile koordineli hareket ederek resmi ve halk yardımlarını bu yollardan sunulmasını istemektedir.

  Madde 7: Filistinlilere mali yardımların sürekli olması için Konferans tüm Arap ve İslam ülkelerinden Filistin ürünlerini ithal etmeleri için ithalat ihracat firmalarını teşvik etmelerini, böylece Filistin ekonomisine yardımcı olmalarını ve Filistin halkının maddi durumunun iyileşmesine yardım ederek mevcut kuşatmaya karşı direnmelerine katkı sağlamalarını istemektedir.

  Madde 8: Konferans Siyonist rejimin Kudüs"ün Arap ve İslami mimarisi ve nüfus yapısını değiştirmek ve bu kenti Yahudileştirmek ve özellikle Aksa camii altında kazı işlerini yürütmek ve yine bu mukaddes kentin etrafında her türlü duvar ve site inşa etmek ve Aksa camii ve Kıyamet kilisesi başta olmak üzere İslami ve Hıristiyan mukaddesata saygısızlık etmesini şiddetle kınarken bir kez daha Kudüs"ün Filistin"in tek başkenti olduğunu ve Filistin, Kudüs ve onlara bağlı mukaddesatın pazarlık konusu olamayacağını ilan eder. Bu doğrultuda Konferans bazı ülkelerin diplomatik temsilciliklerini Kudüs"e taşıma kararını şiddetle kınıyor ve bu tür kararların olumsuz sonuçları konusunda uyarıda bulunuyor. Konferans tüm Müslümanlardan Kudüs"ün Siyonist düşmanın pençesinden kurtuluşu için cihad ilkesine bağlı kalmalarını ve bu kutsal kenti dinler ve medeniyetlerin bir arada yaşadığı merkez yapmalarını istiyor.

  Madde 9: Konferans, bir çok Filistinlinin ev ve tarlasının yıkımı ile sonuçlanan ve Filistin halkının güncel yaşamını ciddi olarak tehdit eden Siyonist rejimin daha fazla Filistin toprağını gasp etmek amacı ile inşa ettiği ırkçı duvarını şiddetle kınıyor ve tüm uluslararası kurum ve kuruluşlardan bu ırkçı duvarın BMT kararı ve yine Lahey mahkemesi kararı gereği kaldırılması için gereken girişimlerde bulunmasını istiyor.


Uluslararası Kudüs ve Filistin halkının haklarını destekleme konferansının sonuç

bildirgesi -2

Filistinli Çocuklar

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)