• Nombre de visites :
  • 1246
  • 24/10/2007
  • Date :

Dünya Kudüs günü İnsan Haklarını İhya günüdür

kudus

  Merkezi İl’e bağlı Save halkı ve yerel yöneticileri; Dünya Kudüs Gününün dünya toplumu ve Müslümanlarının evrensel İnsan haklarını bütün dünyada ihya ve garanti etmeye çalışma günü olduğunu söylediler.

  Saveli hanım öğretmen İlahe Abbasi, Dünya Kudüs Gününün İslam’ı ihya ve mazlum Filistin halkının İnsani haklarına yapılan saldırıları lanetleme günü olduğunu, İranlı kadınların bu yürüyüşlere katılarak sabırlı ve dirençli Filistinli analar ve kadınlarla dayanışmalarını ilan edeceklerini söyledi.   

İlahe Abbasi ayrıca, ırkçı İsrail’in Müslümanların ilk kıblesi ve ikinci haremi-şerifini işgal edip milyonlarca Filistinli İnsanı ana vatanlarından sürdüğünü ve Filistin topraklarını açık hava hapishanesine dönüştürdüğünü kaydedip, dünya toplumunun özellikle Müslümanların Filistin halkını ve Kudüs’ü şerifi Siyonistlerin kanlı pençesinden kurtarma yükümlülüğü taşıdıklarını belirtti.

  Şahrud halkı da Dünya Kudüs Gününün Müslümanların Amerika ve ırkçı İsrail’in sultacı ve yayılmacı politikalarına karşı mücadele günü olduğuna inanıyor.

Muhammed Metvai İslam düşmanlarının özgürlük getirme adına Filistin halkının hürriyet ve bağımsızlık mücadelesini bastırmaya çalıştıklarını, fakat dünya Müslümanlarının özellikle İran milletinin dünya Kudüs günü yürüyüşlerine katılarak Filistin halkının çelikten iradesine olan desteklerini gözler önüne sermeleri gerektiğini söyledi.

  Şahrudlu bir üniversite öğrencisi olan Mehdi Haliki de İRNA muhabirine verdiği demecinde, imam Humeyni hazretlerinin bedii bir çıkış yaparak Dünya Kudüs Gününü ilan etmesinin büyük bir önem taşıdığını, çünkü bu günün mazlum Filistin milletiyle dayanışma  ve İslami vahdet günü sayıldığını, Amerika"nın karanlık dosyasının gözler önüne serilmesi ve Siyonist düşmanının cinayetlerini ifşa etme günü olduğunu söyledi.

  Mehdi Haliki, Amerika ve ırkçı İsrail’in insanlık düşmanı politikalarından dolayı en iğrenç ve nefret uyandıran rejimler olduğunu, nitekim dünya toplumunun bunları lanetlediklerini sözlerine ekledi.    

  Tebriz halkı da son bölgesel gelişmelerden dolayı İRNA milleti ve diğer Müslüman milletlerin Dünya Kudüs Günü gösteri yürüyüşlerine en aktif bir şekilde katılmaları gerektiğine inanıyorlar.

  Tebrizli vatandaş Muhammed Ali Muhammedpur , dünya Siyonizm’inin egemenliği altındaki bazı ülkelerde Müslüman halk kitlelerinin Dünya Kudüs Günü merasimlerine katılmalarının engellendiğini kaydedip şunları söyledi;

""Filistinli Müslümanlarla dayanışmayı ilan etmek ve ırkçı İsrail’in cinayetlerini lanetlemek amacıyla Dünya Kudüs Günü ilan edildi. İran milleti her zaman Filistin halkını desteklemek için görkemli Dünya Kudüs Günü yürüyüşlerine katıldığı gibi bu yılda benzer bir tutum izleyecektir.""

  Tebriz üniversitesi siyasal bilimler fakültesi öğrencisi Yusuf Alizade ise İRNA muhabirine verdiği demecinde, dünya Siyonizm’ine bağlı medya gruplarının göreceli başarılı propaganda kampanyaları ve yürüttükleri psikolojik savaş çalışmaları sonuçu bir çok devlet ve milletin siyonizmin Filistin üzerinden dünya barışı ve güvenliğini tehdit ettiğinin pek farkına varamamış bulunuyorlar. Bazı ülkelerde Filistin sorununu İslam veya Arap dünyası sorunu olarak sınırlandırmaya çalışıyorlar. Halbuki Siyonizm ve emperyalizm ittifakı bütün dünya milletlerini tehdit ediyor. İşte Dünya Kudüs Günü de bu bilinci ve uyanış mesajını uluslararası kamu oyuna ileten en etkin ve kader belirleyici bir gün sayılıyor


Filistine Ağıt Yakmalı

DÜNYA SİYASETİ VE KUDÜS

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)