• Nombre de visites :
  • 3905
  • 24/10/2007
  • Date :

Kutsal Müessese

kutsal müessese

  Evlilik, insanı günahtan koruyan bir kalkandır. Evlilik, el ele verip doğruya koşmaktır. Evliliğe bu açıdan baktığınızda, izdivacın insanı Allah"a yaklaştırması gerektiği görülebilir.

   Delikanlı okulunu bitirdi ve işini kurdu. Artık evlenip çoluk çocuğa karışmak istiyor. Bunun için de düşünüyor ve soruyor: Acaba kiminle ve nasıl biriyle evlensem?

   Akıl verense çok oluyor: Evleneceğin kişi şöyle şöyle olsun. Ama anne ille de güzel gelin istiyor.

   Genç kızın da evlenme yaşı geliyor. O da düşünüyor. Acaba evleneceğim kişide nasıl bir özellik arasam? Dini diyaneti önemli olmalı mı? Bu anne de kızının bir zenginle evlenip rahat etmesini düşlüyor

   Genç kız da delikanlı da şaşkın.Çünkü eş, insanı saadetin beşiğine götürdüğü gibi; felaketin eşiğine de sürükleyebiliyor.

   Kur"an, eşleri tarif ederken, Onlar sizin için günahtan koruyan bir elbise, siz de onlar için bir elbise hükmündesiniz. buyuruyor. (Bakara 187) Özellikle de günümüzde bu ayetin daha dikkatli okunması gerekiyor. Çünkü her sokak başında bir ateş yanıyor. Her yerden binler günah insana saldırıyor. Her şey ağız birliği yapmış gibi insanı Allah"tan uzaklaştırıyor.

Allah"a giden yollara barikatlar kurulmuş. Ahiret yurdunu gösteren işaretler ters çevrilmiş. Sefih medeniyetin getirdiği cazibe ister istemez insanları o yoldan alıkoyar hale gelmiş.

   Herkes, akın akın insanın ve bilhasa Müslüman"ın bir nevi cenneti olan aile sığınağından çıkıp o yöne doğru koşuyor. Sığınaktan çıkan askerin üzerine yağan mermiler gibi günahlar aile fertlerinin üzerine yağıyor.

   Kişi evinde oturup TV"sini seyrederken, gazetesini okurken, hatta penceresinden sokağa bakarken bile müstehcenlik ateşi onu yakabiliyor. İşte bu arada eş denilen elbise o ateşe perde olmalı. Kişiyle ateş arasında set oluşturmalı. Eşinin üzerine gelen günahlara paratoner olup, onu Allah"a yaklaştırmalı Sadece dünya hayatı için giyilen bir elbise değil, kişiyi cennet bahçelerine uçurabilen paraşüt görevi yapmalı 

   

kutsal müessese
  Çünkü, insan bu dünyaya sadece rahat yaşayıp, zevk ve lezzet peşinde koşmak için gönderilmemiştir. Onun esas gayesi kendisini buraya gönderen Cenab-ı Hakk"ı tanımak, bilmek ve ibadet etmektir. Dünya yolunda yürüyüp ahiret yurduna varmaktır.

   Evlilik de o yol arkadaşını seçmektir. Şayet yol arkadaşı Allah"a yakınsa kişi dünyada da ahirette de huzurlu olacaktır. Çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor:

Erkek olsun, kadın olsun mü"min olarak güzel işler yapanlara dünyada temiz ve huzurlu bir hayat yaşatırız. Ahirette ise, onları, yaptıklarının daha güzeliyle mükâfatlandıracağız. (Nahl 97)

   Asr-ı saadette yaşanan şu hadis evliliğin insanı Allah"a yaklaştırması hususunda örnek olsa gerek.

   Peygamberimiz (saa), sahabeleriyle birlikte otururken fakir ve muhtaç olanlara vermenin öneminden bahsediyordu. Al-i İmran Suresi"nin 92. ayetini okudu:

Muhtaçlara ve fakirlere yardım ederken, malınızın kötüsünü değil de iyisini vermedikçe olgun bir imana kavuşamazsınız.

   İmanda en yüksek mertebeye çıkmak istiyorsanız, yoksullara malınızın en hoşunuza gidenini bağışlayınız.

   Derdimiz önce insanlığa hizmet olmalı. Bunun için eşler el ele vermeli. Allah için ver deyince vermeli. Allah için yola çıkıyorum. deyince uğurlamalı. Allah"a giden yolda hayat arkadaşına omuz vermeli. Tıpkı Peygamber kocasına Hira Dağı"na yemek taşıyan Hz. Hatice, İslâm için şehit olan Ammar ve Sümeyye, yalın ayak kızgın çöller üstünde yan yana hicret eden sahabe gibi.

    Bizler de onları örnek almalıyız. Bunun için de evlilikleri nefsani duygulardan ziyade uhrevi duygularla yapmalıyız. Eş seçerken bizleri dünyaya çağıranı değil Allah"a yaklaştıranı seçmeliyiz.

    Bizim evliliğimiz yani Müslüman"ın evliliği farklı olmalı. Müslüman aile, karanlık dünyalara ışık saçmalı. Sıkıntıda boğulanlara şefkat elini uzatmalı. Sevgiye hasret, mutluluğa hasret olanları sevginin ve mutluluğun yurduna iletmeli.

GÜLAY ATASOY


EVLİLİĞİN ÖNEMİ

EVLİLİĞİN VE EVLİLERİN FAZİLETİ

Evliliğin Dünya ve Ahiret Eserleri

Her Şeyden İki Çift Yarattık

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)