• Nombre de visites :
  • 2687
  • 24/10/2007
  • Date :

GENÇLİK DÖNEMİNİN DEĞERİ BİLİNMELİ

genç

  Gençlik günleri süratle geçecektir ve artık dönmeyecektir. Genç öyle bir program tanzim etmelidir ki, boş zamanlarından, ruhsal ve psikolojik yönünden yapıcılığına en yararlı bir şekilde faydalanmalıdır. Tahsilin devamı ve gelecekte münasip iyi bir meslek edinmek, aile teşkili ve çocuk terbiyesi için gerekli hazırlıkları yapmalıdır. Fırsatların kıymetini ve gençlik günlerinin değerini bilmelidir ve onu beyhude heder etmemelidir.

Hz. Ali (a.s) buyuruyor:

“ Yaşlılık dönemi varmadan önce gençliğinden yararlan’’.  Ve yine buyuruyorlar: “ Her kim vaktini tembellik ve yararsız şeylere sarf ederse mutluluğa erişemez.’’

  Genç, yaşamında programlı ve düzenli olmalıdır ki; boş vakitleri şeytani vesveselerin otlağı olmasın. O, bedenin sağlamlaştırılması için, ruhi eğitim cihetinden eğlence ve spordan yararlanmalıdır. Zira sağlıklı eğlence, insanı hayatın monoton işlerinden kurtarır. Hz. Ali (a.s) buyuruyor:

“ Sevinç ve mutluluk, ruhun coşku ve sevincine sebep olur.’’ 

  Ne yazık ki gençlerimizden bazıları, boş vakitlerinden nasıl yararlanacaklarını bilmiyorlar. Bazen tatil günlerinde ve boş vakitlerinde günaha mürtekip oluyorlar. Meşru olmayan işlere bulaşıyorlar ve neticede kendilerinin ve başkalarının pişmanlıklarına sebep hazırlıyorlar. Bunun üzerine genç, derslerini mütalaa ettikten sonra, fırsatlarının bir kısmını iyi arkadaşlarıyla birlikte spora, cismi, fikri, ve sanatsal faaliyetlere ihtisas etmelidir.

Aşağıdaki konular boş zamanlar için öneriliyor:

  Düzenli ve her gün olarak hafif hareketler yapmalı veya haftada bir defa yarı ağır spor hareketleri yapmalıdır. Bu sporların uygulamasında programlı olmalıdır ve fırsatlardan layık olduğu bir şekilde yararlanmalıdır.

  Her genç, kendi zevkine uygun yeteneklerini de tanıtmalıdır.Uygun bir vakti ona ihtisas ederek yeteneğini geliştirmelidir. Örneğin: resim, fotoğraf, güzel yazı, şiir, mekanik ve elektronik gibi zeminlere girebilir ve yine planlama, proje yapma, dikiş- nakış, halıcılık, aşçılık. . . vb. gibi uğraşıları, çalışma yorgunluğundan sonra, boş geçirilen vakitleri bu türden işlere ihtisas edebilir ve aynı zamanda onlardan faydalanabilir.

  Bu gibi zevkli işlerle uğraşmanın önemi bu cihettendir ki; evvela: insanın gücünü fazlalaştırır. İkincisi: ruhunun latif olmasına sebep olur ve hayatı kuru ve ruhsuzluktan çıkarıp insanın şahsiyetini ( bir boyutta değil ) bir kaç boyutta geliştirir.

  Mütalaada ders kitapları ve diğer yararlı kitaplara ilaveten, itikadi, ahlaki, tarihi, siyasi zeminlerde, umumi bilgiler, Kur’an’ın tecvid ve kıraatinin öğrenilmesi, ayrıca yabancı dillere de teveccüh edilmeli ve değişik zeminlerde bilgilerini artırmalıdır ki geniş görüşlülük bulabilsin.

  Hayatta bir kısım fenni ve ilmi maharetlerde ihtiyaç konusudur ve gençlik çağında boş vakitlerden yararlanmak onları öğrenmek daha iyidir. Mekanik ve elektronik gereçlerin tamiri, yemek pişirme, dikiş dikme kabilinden işlerdir ki genci gelecek hayata hazırlar.

  Öyleyse her yönlü düşünmeli ve her yönlü program yapmalı, fikirsel, zihinsel, sanatsal ve ilmi yeteneklerin eğitimiyle uğraşmalı ki ileri görüşlülük bulabilsin, derli-toplu bir şahsiyet elde edip insani mükemmelliğe yaklaşabilsin.


Gençlere Tavsiyeler (6)

Gençlikten istifade edin (4)

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)