• Nombre de visites :
  • 3287
  • 24/10/2007
  • Date :

AHİRET MENZİLLER

ahiret menziller

Eserin yazarı: Şeyh Abbas KUMMÎ

Tercüme:Fahrettin ALTAN - Kadri ÇELİK

Tashih:Musa GÜNEŞ - Abbas KAZİMİ

Eserin Orijinal Adı: Menâzil"ul-Ahire ve"l-Metâlib"ul-Fâhire

Yayınevi: Kevser

  Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah"a; salât ve selâm, Hz. Muhammed ve onun temiz soyuna olsun.

Hz. Peygamberin ve Ehlibeyti"nin (hepsine selâm olsun) hadislerine sarılan naçiz kul Muhammed Rıza oğlu Abbas Kummî (Allah sonunu hayır, iyilik ve mutluluk kılsın) şöyle derim:

"Yolculuğa çıkmak isteyen birisi, aklî ve naklî deliller gereği, ilk önce yolculuğu için hazırlık yapmalı, yolculuk esnasında ihtiyaç duyacağı miktarda azık toplamalı ve daha sonra yolculuğa çıkmalıdır."

  Dolayısıyla önümüzde bulunan; kendisinden kaçış yolu bulunmayan ve zorunlu olarak gideceğimiz ahiret seferine hepimizin hazırlıklı olması ve gereken azığı toplaması büyük önem ve öncelik taşımaktadır.

Nitekim Ebuzer-i Gifarî"nin (r.a) Mekke-i Mükerreme"ye geldiğinde, Kâbe"nin etrafını saran ve çeşitli yerlerden haccetmek için bir araya gelen halka şöyle seslendiği rivayet edilmiştir:

  "Ey insanlar! Ben Seken oğlu Cündeb"im. Sizin hayrınızı istiyor ve size acıyorum. Bana doğru gelin ve sözlerime dikkat edin." Halk, Ebuzer"in etrafına toplanınca, onlara şöyle hitap etti: "Ey insanlar! Sizden biriniz bir yolculuğa çıkmak istediğinde, kendisi için ihtiyacı miktarınca azık toplar ve hazırlık yapar. O hâlde önümüzde duran ahiret seferi için hazırlık yapıp azık toplamak bundan daha önemlidir."

Orada bulunanlardan biri; "Bize bu hususta daha fazla açıklamalarda bulun (ne yapmamız gerektiğini söyle)." dediğinde, Ebuzer şöyle buyurdu:

"Önemli işleriniz için hac amelini yapın, kıyamet gününün zorluğu için bir gün (müstehap) oruç tutun ve kabrin korkunç durumundan kurtulmak için gece karanlığında namaz kılın."[1]

  Bir başka rivayette de İmam Hasan"ın (a.s) vefat edeceği zaman Ebu Ümeyyeoğlu Cünade"ye verdiği öğütte ilk olarak şöyle buyurduğu nakledilir:

"Ahiret yolcuğuna hazırlıklı ol ve bu yolculuğun azığını ecel yetişmeden önce hazırla!"[2]

  Çünkü ahiret yolculuğu uzun ve korkunç bir yolculuktur; çetin menzilleri ve dar geçitleri vardır. Böyle bir yolculuk için iyice hazırlanmak ve yeterince azık toplamak gerekir. İnsanoğlu bu işten bir an olsun gaflet etmemeli ve gece-gündüzünü bu düşünceyle geçirmelidir.

Nitekim bir rivayette şöyle geçer: "Akşamları herkes uyumak için evine çekildiğinde, Hz. Ali (a.s) camide ve çevresindeki evlerde bulunan herkesin duyacağı bir şekilde hüzünle şöyle seslenirdi:

"Allah size acısın! (Hareket için) hazırlanın. İşte göçe çağrıldınız. Öyleyse dünyaya bağlanıp kalmaya yönelik meylinizi azaltın. Yanınızdaki azıkların iyisiyle bu dünyadan ayrılın. Zor geçitler ve korkulu/endişeli konaklar önünüzdedir. Oraya varmaktan ve O"nun katında durmaktan kaçamazsınız."[3]

  İşte bu kitapta yüce Allah"ın yardımıyla ahiret yolculuğunun zor geçitleri ve korkunç menzilleri/konakları hakkında açıklamada bulunup, bu yolculuk için yararlı olan birtakım şeyleri birkaç bölümde kısa olarak zikredeceğiz. Bu arada eğer yüce Allah muvaffak kılar, ecel de mühlet verirse, inşaallah sonraları bu konu hakkında şayet çok daha geniş bir kitap yazarım.

  Gerçi zamanımızda gerçekten ve tam ciddiyetle bu gibi konulara talip olan insanları da pek göremiyorum. İşte bu yüzden, elinizdeki muhtasar yazıyı da isteksiz ve meyilsiz hâlde kaleme aldım. Ama yine de Hak Tealâ’dan tevfik ve teyidini her zaman ummaktayım; O yakındır, duaları kabul edendir.


[1]- Bihar"ul-Envar, c.96, s.258

[2]- Bihar"ul-Envar, c.96, s.258

[3]- Nehc"ül-Belâğa, Hutbe: 204

AHİRET- Gureru’l-Hikem 4

AHİRET

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)