• Nombre de visites :
  • 3524
  • 24/10/2007
  • Date :

MUHAMMED MUSTAFÂ'SIN

 

                

MUHAMMED MUSTAFÂ'SIN

 

Nazargâh-ı ümmette gencine-i vefâsın

Güzergâh-ı rahmette âyine-i safâsın

Hazergâh-ı zulmette lem'a-yi istifâsın

Sen Ahmed u Mahmud u Muhammed Mustafâ'sın

 

Gehî Bedr-üd dücâsın, gehî Şems-üd-duhâsın

Lisan-ı İlâhide sen Yâ-Sin u Tâ-Hâ'sın

Rehnümây-ı rehâsın, mâverâ'i sehâsın

Sen Ahmed u Mahmud u Muhammed Mustafâ'sın

 

KÜNTÜ KENZ'in sırrına ârif-ü âşinâsın

Lİ-MAALLAH bezminde mâ'ruf u rûşenâsın

LE'AMRİKE ahdiyle şâyeste-i senâsın

Sen Ahmed u Mahmud u Muhammed Mustafâ'sın

 

Habib-i Kibriyâsın, hâtem-ül enbiyasın

Nûr-u çeşm-i asfiyâ, kudve't-ül evliyasın

Melce'i fukarasın, enis-i zu'afasın

Sen Ahmed u Mahmud u Muhammed Mustafa'sın

 

Şefi-i rûz-i ceza, hem sahib-i livasın

Mahkeme-i kübrâda düstur-u muallâsın

AŞKÎ kuluna rahmet, canından da evlâsın

Sen Ahmed u Mahmud u Muhammed Mustafa'sın

                        

                                                              Aşkî-yi Halvetî

 

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)