• Nombre de visites :
  • 2909
  • 24/10/2007
  • Date :

İMAM HASAN (a.s)'IN İSTİTAAT HAKKINDAKİ SÖZLERİ

İMAM HASAN (a.s)'IN İSTİTAAT HAKKINDAKİ SÖZLERİ

  Hasan-i Basri, İmam Hasan-ı Müçteba aleyhi's-selam'a şöyle bir mektup yazdı:Amma baad (Allah'a hamd, Peygamber'e salat ve selam­dan sonra): Siz Beni Haşim kabilesi engin sularda yüzen gemisiniz, ışık saçan apaçık nişanelersiniz ve müminlerin, içerisinde oturup kurtuluşa kavuştuğu Nuh aleyhim'us-selam'ın gemisi gibisiniz. Ey Resulullah'ın oğlu, kader meselesinde ihtilaf edip, istitaat konusunda şaşkın kaldığımızda bu mektubu sana yazdım. Bu konu hakkında kendi görüşünü ve babalarının aleyhim'us-selam görüşünü bize bildir. Çünkü sizin ilminiz Allah'ın ilmindendir. Siz halka gözetleyicisiniz, Allah da sizlere. Hepsi birbirinden olan bir nesilsiniz siz; Allah her şeyi duyan ve bilendir.İmam Hasan aleyhi's-selam cevapta şöyle yazdı:Bismillahirrahmanirrahim, Mektubun ulaştı, mektubunda bildirdiğin gibi sen ve senden öncekiler bu hususta şaşkınlıkta olmasaydınız, sorunun cevabını ver­mezdim.Amma baad (Allah'a hamd, Peygamber'e salat ve selamdan sonra): Kaderin hayrını ve şerrini, Allah'ın bildiğine inanmayan kimse kafir olmuştur. Günahları Allah'a isnat eden (cebre inancı olan) kimse de facirdir. Allah'a itaat eden, itaat etmeye zorlanmadığı gibi, O'na isyan eden de O'nu yenik duruma düşüremez. (Ne kul itaat etmeye mecburdur ve ne de Allah masiyetin önünü almaktan acizdir.) Yine kulları kendi başına da bırakmamıştır. Allah onlara verdiği her şeye malik olduğu gibi, verdiği her güce de kadirdir. (Öyleyse kulların, mecbur edilmeksizin bir iş yapmaya güçleri vardır. Fakat güçleri Allah'tan­dır; kendilerinden hiçbir şeyleri yoktur.)Allah onlara, ihtiyar sahibi olduk­larından emretmiş ve nehyetmiştir. Eğer itaat etmek isterlerse onları engelleyen bir şey yoktur. Eğer günah işlemeye yönelirlerse, istediği takdirde minnet koyarak günah işlemelerine engel olur. Engel olmadığı tak­dirde de onları günah işlemeye mecbur eden ve zorlayan O değildir. Çünkü Allah; onlara basiret ve marifet (iyi ve kötüyü anlama) gücünü vermiş ve onları sakındırmış, (iyiliğe) emretmiş ve (kötülükten) nehyet­miştir. Böylece insanlara minnet koymuştur. Onları ne yaratılıştan, emrettiklerine itaatkar yaratarak melek kılmış ve ne de yasaklarına isyan etmeye mecbur etmiştir. Apaçık delil ve hüccet Allah'ındır. İstediği taktirde hepinizi hidayet eder. Hidayet yoluna tabi olanlara selam olsun.

 

İMAM HASAN (a.s.)

İMAM HASAN (as)'IN KISACA HAYATI

HAKKI BATILDAN AYIRAN İLAHİ HUTBE

İmam Hasan (a.s) hakkında merak ettikleriniz

İMAM HASAN (a.s)'IN SORULARA VERDİĞİ CEVAPLAR

İmam Hasan (a.s)'ın Hikmet, Öğüt, Teşvik, Korkutma,

MASUMLARDA EDEBE RİAYET

İmam Hasan’la İmam Hüseyin’in Yarışı

İmam Hasan (a.s)’ın Hayatından Dersler

İmam Hasan (a.s)'ın Mazlumiyeti

İmam Hasan (a.s)'ın Mazlumiyeti 1

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)