• Nombre de visites :
  • 3123
  • 24/10/2007
  • Date :

İmam Hasan (a.s)'dan Hikmet ve Öğüt

İmam Hasan (a.s)'dan Hikmet ve Öğüt


  İyiliği Emretme ve Kötülükten Nehyetme vb.  Konularda Babası Hz. Ali (a.s) ve Başkalarının  Sorularına Verdiği Cevaplar

   İmam Hasan aleyhi's-selâm'a Zühd nedir? Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı. denildi; İmam: Takvalı olmaya rağbet etmek (ilgi göstermek) ve dünyaya gönül vermemektir. buyurdu.

   Hilim nedir? denilince; Öfkeyi belirtmeyip yutmak ve kendine hakim olmaktır. buyurdu. Doğruluk nedir? denilince; Kötülüğü iyilikle önlemektir. buyurdu.

  Şeref nedir? diye sorulduğunda; Akrabalara iyilik etmek ve suçlarının malî cezasına (diyete) katlanmaktır. buyurdu.

   Yiğitlik nedir? diye sorulunca; Sığınmış olan kimseyi (mülteciyi) savunmak, savaş meydanlarında direnmek ve zor durum­larda girişken olmaktır. buyurdu.

    Ululuk nedir? denilince; Darlıkta da olsan ihsanda bulunman ve suçu affetmendir. buyurdu.

   Mürüvvet nedir? diye sorulunca; Dini korumak, onur ve şahsi­yetine önem vermek, yumuşak davranmak, ihsanda bulunmayı adet edinmek, hakları eda etmek ve halka sevgi göstermektir. buyurdu.

   Kerem nedir? diye sorulunca; Muhtaç olan kimsenin istemesini beklemeden ona bağışta bulunmak ve kıtlıkta yemek vermektir. buyurdu.

   Alçaklık nedir? denilince; Titiz olup, küçük kusurları büyük görmek ve değersiz şeyleri esirgemektir. buyurdu.

   Adilik nedir? diye sorulunca; Cimrilik ve çirkin konuşmaktır. buyurdu.

   Cömertlik nedir? diye sorulunca; Bolluk ve darlıkta bağışta bulunmaktır. buyurdu.

  Cimrilik nedir? diye sorulduğunda; Elinde olanı kendine şeref bil­mek, bağışladığını da boşa gitmiş saymaktır. buyurdu.

  Kardeşlik nedir? diye sorulunca; Zorlukta ve bollukta yardım­laşmaktır. buyurdu.

  Korkaklık nedir? denilince; Dosta karşı cesur olup, düşmandan çekinmektir. buyurdu.

  Zenginlik nedir? diye sorulunca; Az olsa bile, nasip ne ise ona razı olmaktır. buyurdu.

  Fakirlik nedir? diye sorulunca; Her şeye göz dikmektir. buyurdu.

  Cömertlik nedir? diye sorulduğunda; Kişinin gücü yettiği kadar, bağışta bulunmasıdır. buyurdu.

  Kerem nedir? diye sorulunca; Darlıkta ve bollukta himaye etmek­tir. buyurdu.

  Cesaret nedir? diye sorulunca; (Çekinmeden) rakiplerin karşısında durmaktır. buyurdu.

  Kahramanlık nedir? denilince; Savaşta direniş göstermek ve güçlü insanlara karşı koymaktır. buyurdu.

  Zillet nedir? diye sorulunca; Doğru konuşurken korkmaktır. buyurdu.

  Sertlik nedir? diye sorulduğunda; Kendi hükümdarına ve sana zarar vermeye gücü yeten kimseye, karşı çıkmaktır. buyurdu.

  Yücelik nedir? diye sorulunca; Güzel işleri yapmak ve kötü işleri terketmektir. buyurdu.

  Mutkan olmak nedir? diye sorduklarında; Ağır başlı ol­mak, yöneticilerle geçinmek ve bütün insanlardan kendini muhafaza etmek­tir. buyurdu.

  Şeref nedir? diye sorulunca; Din kardeşiyle uyum sağlamak ve komşu­ların (hakkını) riayet etmektir. buyurdu.

  Mahrumiyet nedir? diye sorulunca; Sana sunulan nasibini (hakkını) almamandır. buyurdu.

  Akılsızlık nedir? denilince; Alçaklara uymak ve sapıklarla arkadaş olmaktır. buyurdu.

  Konuşmada acizlik nedir? diye sorulunca; Konuşurken sakalla oynamak ve boğazı çok temizlemektir. buyurdu.

  Şecaat nedir? diye sorulunca; Rakiplerinden çekinmemek ve savaş alanında dirençli olmaktır. buyurdu.

  Külfet (kişinin kendisi için zorluk çıkarması) nedir? diye soru­lunca; Seni ilgilendirmeyen konularda konuşmandır. buyurdu.

  Aklın azlığı nedir? diye sorulduğunda; Malında ahmaklık yapmak ve haysiyetini önemsememektir. buyurdu.

  Alçaklık nedir? diye sorulunca; Kişinin kendisini koruması ve hanımını serbest bırakmasıdır. buyurdu.


  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)