• Nombre de visites :
  • 1793
  • 24/10/2007
  • Date :

TEVHİDE DAİR İNANCIMIZ

ya allah


    Her hususta Allah-u Teala"yı bir bilmenin vücübuna inanmaktayız. Zatı itibariyle varlığına, birliğine, bunun vücübuna inanmamız nasıl gerekse aynı tarzda sıfatlarında tevhid de vacibdir ve bu, ileride anlatacağımız gibi, sıfatlarının, zatının aynı olduğuna inanmak, zati sıfatlarında da benzeri bulunmadığına iman etmektir. O"nun, ilimde, kudrette naziri bulunmadığı gibi yaratmakta, rızık vermekte de şeriki, naziri yoktur ve bütün kemal sıfatlarında eşi bulunamaz.

    İbadette de O"na tevhid, aynı tarzda gerekmektedir; hiç bir vechiyle O"ndan başkasına kullukda bulunmak caiz değildir. Kullukların hiç bir nev"inde, vacib olsun, olmasın, namazlarda ve diğer ibadetlerde, ne suretle olursa olsun, O"ndan başkasını katmak caiz olamaz. İbadette, bir başka varı, varlığı, O"na katan, müşriktir; kullukta O"ndan başkasına yaklaşmayı kasdeden, putlara tapan kişi hükmündedir.

 

    Yalnız, bazı kimselerin, zanlarına, vehimlerine uyup kabirleri ziyaret, yahud taziye meclisleri tertib etmek gibi   hususlarda İmamiyyeyi kınamaları doğru değildir; çünkü bunlar, bu işler, ibadette Allah"dan gayrıya yaklaşmak nev"inden olamaz. Bunlar, hastayı dolaşıp halini - hatırını sormak, gönlünü almak, cenazeyi teşyi etmek, mü"min kardeşleri ziyarette bulunmak, yoksula yardım etmek gibi temiz ve güzel işlerle Allah-u Teala"ya manen yaklaşmayı kasdetmeye benzer, o çeşit işlerdendir. Hastanın halini - hatırını sormak, hadd-i zatında, kulun Allah-u Teala"ya manevi yakınlığını, Allah-u Teala"nın razılığını sağlayan bir iştir; hastaya yakınlık kasdı yoktur ki Allah"dan başkasına kulluk etmeye benzesin; yahud da kullukta şirk koşmaya benzetilsin. Kabirleri ziyaret ve taziye meclisleri tertib etmek de bunlardandır. 

   Kabirleri ziyaret ve taziye meclisleri, şer"i olan güzel ve temiz işlerdendir; fıkıh bilgisinde de bunların hükmü böyledir

 Bunlarla, bazı kimselerin zannettikleri gibi ne ibadette bir şirk kasdedilmektedir, ne İmamlara kullukta bulunmak. Bu ziyaretlerle, bu meclislerle onların adları anılmakta, yaptıkları işler zikredilmektedir; bunlar, Allah-u Teala"nın şeairini ululamaktır; Ve kim Allah dininin hükümlerini ulularsa şüphe yok ki bu hareket, gönüllerdeki çekinme duygusundandır.  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)