• Nombre de visites :
  • 3757
  • 24/10/2007
  • Date :

Allah Teala"nın Adaletini İspatlayan Deliller

adalet

     Allah Teala mutlak kemaldir. O"nun kemalinin üstünde olan bir kemalin ve O"nun iradesinin üstünde bir iradenin olması mümkün değildir. O, mutlak kudret sahibidir. Dilediğini önünde hiçbir engel olmaksızın yapar.
       Ancak Allah"ın iradesi O"nun kemal sıfatlarından kaynaklandığından, hiçbir zaman kemal sıfatlarından olan hikmet sıfatına aykırı olan aşağılık, eksiklik, faydasız ve boş sayılan şeyleri irade etmez. Aksine, devamlı olarak kendi kemaline layık iradelerde bulunur. Allah"ın kemal sıfatlarına layık olan, devamlı olarak yaratıklarına karşı ihsan etmek ve onlara hayır ulaştırmak olduğundan; O, hiçbir zaman yaratıklarına zarar vermeyi ve zulmetmeyi irade etmediği gibi, onları güçlerinin yetmediği şeylerle de mükellef kılmaz. Onların hak ettikleri mükafatları da onlardan esirgemez. Onların hiçbirini başkasının yaptığı suçtan dolayı da cezalandırmaz. Zira böyle şeyler hikmet ve ilim sahibine yakışmaz. O halde Allah"ın bütün yaptıkları yaratıklarının hayrına olup adalet ve hikmet çerçevesi dahilinde vuku bulmaktadır.
     Zulmün nedenlerini araştırdığımızda, zulmün, cehalet veya güçsüzlük ya da ihtiyaçtan kaynaklandığını görmekteyiz. Bunların hiç biri de mutlak kemal ve kudret sahibi olan Allah Teala"da bulunmadığına göre, Allah Teala"nın zulmetmesi mümkün değildir.  
   Akıl, zulmün bütün çeşitleriyle kabih (çirkin) olduğuna hükmetmektedir. Mutlak kemal ve hikmet sahibi olan Allah Teala"nın çirkin bir işi yapması veya çirkin bir sıfata sahip olması aklın hükmü gereğince muhaldir.
     Sonuç olarak; Allah Teala"nın bütün boyutlarıyla adil olmasını, O"nun kemali gerektiren, kemal sıfatlarına sahip olması, zulüm ve boş şeyleri gerektiren eksik sıfatlarından da münezzeh olması gerektirmektedir.
     Kur"an-ı Kerim"in bir çok ayetinde ve Hz. Resulullah ve Ehl-i Beyt İmamları"ndan gelen hadislerde zulmetmek kınanmış ve Allah Teala"nın zulmetmesinin mümkün olmadığı bildirilmiştir. O halde Allah Teala"nın zulmetmesi muhaldir.
     Allah Teala şöyle buyuruyorNULLquot;Şüphesiz Allah, zerre ağırlığında haksızlık etmez ve eğer yapılan iş hayır olursa, onu arttırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir. [1]
     Yine şöyle buyuruyorNULLquot;Allah, insanlara asla zulmetmez. Yalnız insanlar kendilerine zulmederler. [2] vs.
     Buna göre Cenab-ı Hak bütün boyutlarıyla her türlü zulümden münezzehtir.
--------------------------------------------------
[1]- Nisâ
[2]- Yûnus
  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)