• Nombre de visites :
  • 2706
  • 24/10/2007
  • Date :

ADALET HAKKINDA

adalet

    Alemlerin Rabbi Yüce Allah adildir. Herkesin hakkı onun yanında mahfuzdur ve kimsenin hakkını zayi etmez. Sebepsiz yere kişiler arasında fark gözetmez.
    Genel anlamı itibarıyla varlık alemine eşitlik değil adalet hükmetmektedir. Adalette üstünlük -hak etmek- şarttır. Mesela okul da adalet, her öğrencinin eşit olarak değil bilgi ve hak edişi doğrultusunda not almasını gerektirir.
    Esas olarak adaletsizlik, bir kimseyi doğal haklarından mahrum etmek demektir. Kainatta olan varlıkların Allah’ın üzerinde bir hakları olmadığı için onların yaratılışlarındaki farklılıklar, yaşantılarındaki iniş ve çıkışlar adaletsizlik olarak nitelenemez ve bu farklılıklar haksızlık olarak algılanamaz. Zira haksızlık cahillik, güçsüzlük, makam sevgisi vb. gibi sıfatların ürünüdür. Halbuki Allah bu tür sıfatlardan münezzehtir.

 

    O ilim ve hikmet sahibidir. Hiçbir şeyi maslahatsız yapmaz. Varlık alemine verdiği veya aldığı her şey belli bir neden ve maslahat üzerinedir.

 Eğer bizim sınırlı, yüzeysel olan görüşümüze göre faydasız yada maslahatsız gibi görünse de bu bizim dar, yetersiz görüş ve düşüncemizin ürünüdür. Öyle ki, yararının yönünü ve özelliklerini bilmesek de doktor reçetesinin, hastanın yararına ilaçlar içerdiğini biliyoruz.
    Bir hadiste şöyle nakledilmektedir: Hz. Musa (a.s), Allah’tan zahirde anlaşılması zor olan bazı adil uygulamalarını kendisine göstermesini diledi.
    Ona, bir sahrada bulunan pınarın yakınında gizlenerek orada gelişen olayları izlemesi vahiy edildi.
Hz. Musa (as), oraya gittiğinde bir atlının oraya geldiğini gördü. Adam atından inerek orada bir süre dinlendikten sonra uzaklaştı ama oradan ayrılırken bir kese dolusu parayı orada düşürdü. Kısa bir süre sonra bir çocuk oraya gelip o keseyi gördü ve alıp gitti.Daha sonra ise yaşlı bir kör geldi orada abdest almak istedi, bu esnada atlı adam tekrar geldi ve yaşlı adamdan şüphelenerek kaybettiği parayı ondan istedi. Aralarında çıkan kavga sonucu yaşlı adam öldü.
Hz. Musa, gördüğü manzara karşısında çok etkilenmişti. Ona, şöyle vahiy edildi: Ey Musa! Çünkü o atlı, çocuğun babasının malını çalmıştı. Biz de o malı adamın varisi olan çocuğa ulaştırdık. O ihtiyar ise bu atlının babasını öldürmüştü biz de onu işlediği suçun cezasına çarptırdık.
Bu Allah’ın bu dünyada hükmeden adalet çizgisinden sadece bir örnektir. Allah’ın adaletinin tecellisi ve herkes için görünür olması ahirette olacaktır.

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)