• Nombre de visites :
  • 1757
  • 24/10/2007
  • Date :

Semâvî Kitapların İniş Felsefesi

                 

semâvî kitapların iniş felsefesi

    İnsanoğlunun hidayeti bulup doğru yola yönelmesi için Allah Teâla  nice mushaf ve kitaplar göndermiş; bu cümleden olmak üzere Hz. Nuh"la (a.s) İbrahim"e (a.s) mushaflarını, Hz. Musa"ya (a.s) Tevrat"ı, Hz. İsa"ya (a.s) İncil"i ve Hz. Resul-i Ekrem efendimize (s.a.a) de Kur"an-ı  Kerim"i nazil etmiştir. Bu kitaplar ve bu peygamberler gönderilmemiş olsa, insanlar Allah"ı tanıma ve O"na ibadette bulunma hususunda türlü hatalara kapılacak; takva, ahlâk, eğitim ve terbiye prensipleriyle; ihtiyacı olan sosyal kural ve prensiplerden uzak düşmüş olacaktı ki bu da insanlığın felaketi demekti.

    Bu  semâvi kitaplar, tıpkı rahmet bulutları gibi insanların gönül tarlasına yağarak takva, dürüstlük, Allah aşkı, ahlâk, ilim ve hikmet tohumlarının yeşerip, boy atmasına neden oldular:

"Peygamber, kendisine Rabbinden indirilene iman etti, müminler de. (Müminlerin) Tümü, Allah"a, Meleklerine, Kitaplarına ve Peygamberlerine inandı."  [1]

Her ne kadar zaman aşımında ve cahillerle ehil olmayanların yersiz ve zararlı müdaheleleri sonucu, semâvî kitapların çoğu tahrif edilip, asıl ve orjinal hallerinden koparılarak batıl düşüncelerle kirletildiyse de, son kitap olan Kur"an-ı Kerim, bu tür tehlikelerden özel olarak korunmuş ve Allah Teâla"nın takdiriyle zerrece değişime  uğramaksızın bütün asırlar ve bütün çağlara aydınlık saçan sönmez bir güneş misali parlamayı sürdürmüştür:

".Size Allah"tan bir nur ve apaçık bir kitap geldi. Allah, rızasına uyanları bununla kurtuluş yollarına ulaştırır ve onları kendi izniyle karanlıklardan nura çıkarır."  [2]

                         

semâvî kitapların iniş felsefesi

 

    Kur"an, Hz. Resulullah efendimizin (s.a.a) en önemli mucizesidir. Sadece fesahat ve belagatte bir edebiyat şaheseri olup kolay anlaşılır, akıcı ve çok cazip bir beyan tarzı taşıması değil, akaid ve kelam kitaplarında tafsilatıyla geçen daha birçok özelliği nedeniyle de Kur"an nice mucizeleri  kapsayan istisna bir kitaptır.

Bu nedenle de şuna inanmaktayız: Kimse Kur"an"ın bir benzerini, hatta ondaki surelerden birinin bir benzerini getirmeye kâdir değildir. Kur"an, kendisinden şüpheye kapılanlara bunu defalarca meydan okumakta ve onlara bu hakikati sürekli hatırlatarak şöyle buyurmaktadır: "De ki eğer bütün insanlarla periler (cin ve ins) bu Kur"an"ın bir benzerini getirmek üzere toplansa (onların bir kısmı bir kısmına destekçi olsa bile) onun bir benzerini getiremezler." [3]

"Eğer kulumuza (Hz. Peygamber"e (s.a.a), indirdiğimizden (Kur"an"dan) şüphedeyseniz, (en azından) ona benzer bir sure getirin ve eğer doğru sözlüler iseniz  Allah"tan başka  şahitlerinizi (kendilerine güvendiğiniz yardımcılarınızı) da çağırın."  [4]

    Keza zaman geçtikçe Kur"an"ın eskimeyeceğine, hatta onun şaşırtıcı özelliklerinin zamanla da net bir şekilde anlaşılıp, ortaya çıkacağına ve insanların Kur"an"ın büyüklük ve azametini daha iyi anlayacağına inanmaktayız.

İmam Sadık (a.s) hazretlerinden ulaşan bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmaktadır:

"Yüce Allah Teâla, Kur"an"ı belli bir zaman veya belli bir kesim için göndermiş değildir; bu nedenle de her zaman yepyeni ve kıyamete değin  her kesim için taptazedir o." [5]


[1]- Bakara / 285.

[2]- Maide / 15, 16.

[3]- İsrâ / 88.

[4]- Bakara / 23.

[5]- Bihar"ul Envar, c: 2 s: 280, 44. hadis.


Vahiy Nedir?

Hz. İsa (as) ve İncil"in Öyküsü 

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)