• Nombre de visites :
  • 2739
  • 24/10/2007
  • Date :

Nübüvvet - Akıl Tek Başına Yeterli Değildir   

gül

 İnsanın aklı ve bilinci sınırlıdır. Dolayısıyla insanın, tüm niteliklerini, sırlarını ve bütün ihtiyaçlarını bilmesi mümkün değildir. İnsanoğlu sırlarla dolu bir yaratıktır. Kendini tanıyan Rabbini tanır hadis-i şerifi insanoğlu hakkında söylenmiştir. Bu hadis-i şerif insanoğlunun sırlarla dolu bir varlık olduğuna işaret etmektedir.

Buna ilaveten insanın hisleri, içgüdüleri, şehevi istekleri, menfaatperestlik duygusu ve dünya düşkünlüğü çoğu zaman aklına galip gelir.
Böyle hallerde insanoğlu her an kusur eden, nefsine uyan, bir engel olmadığı taktirde her şeyi yalnızca kendi şahsı için isteyen bir yaratık haline gelir. Çoğu zaman fesat ve zulmün en ağırını yapabilir. Kendinde bir kudret hissettiğinde kendini kaybedip, tuğyan ederek haddini aşabilir. Hayır, insan mutlaka azar, kendini tok görünce.[1] İnsanoğlu böyle durumlarda pek zalim ve nankör olabilir. Doğrusu insan pek zalim ve çok nankördür. [2]
         O halde Allah Teala"nın, insanın aklının yetmediği konularda aklına rehberlik yapacak ve bu içgüdülerini ve duygularını kontrol altına alarak, takip edildiği taktirde mutlaka selamete ulaştırma kabiliyetine sahip olan, içinde hiçbir eğrilik ve sapmanın söz konusu olmadığı bir yol koyması gerekir. İşte o yol vahiy ve nübüvvet yoludur. Hiçbir eğri tarafı olmayan Arapça Kur"an" indirdik ki, sakınsınlar.[3]
    Evet Allah Teala seçtiği peygamberler aracılığıyla insanlara, her iki dünyada saadetlerini sağlayacak yolu göstermiştir. Doğrusu biz ona (insana) gerçek yolu gösterdik. Ya şükreden olur, ya nankör.[4] 
    İnsanoğlu bir çok önemli özelliklere sahiptir. O özelliklerden birisi de Allah"ın onun için sayısız nimetler yaratıp istifadesine sunmasıdır.
    Gerçekten Ademoğullarını üstün kıldık. Karada ve denizde taşıtlara yükledik ve onlara temiz rızklar verdik, kendilerini, yarattıklarımızdan çoğuna üstün kıldık.[5]
    Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz ki, takva sahibi olasınız. O öyle bir Allah"tır ki, yeryüzünü size bir döşek, göğü bir bina yaptı ve sizin için gökten su indirdi ve onunla türlü mahsullerden rızklar çıkardı.[6]
         Demek ki, insanoğlu, çok önemli bir makama sahiptir. Bunca nimetler onun için yaratıldığına ve diğer yaratıklara üstün kılındığına göre, bu dünyada sadece yiyip içip tüketmek için yaratılmamıştır. Aksi taktirde hayvanlardan pek farklı yanı kalmaz. Bu, onun üstün yaratılışıyla çeliştiği gibi, ilahi hikmetle de bağdaşamaz. Allah, boş ve hedefsiz iş görmekten münezzeh ve çok yücedir. Sizi boşuna yarattığımızı ve gerçekten bize döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz? Her şeyin gerçek ve mutlak sahibi ve hakimi olan Allah böyle bir şeyden yücedir. O"ndan başka hiç bir ilah yoktur. O yüce Arşın Rabbidir. [7]  Demek ki, insanın yaratılışında büyük bir hedef söz konusudur.
--------------------------------------------------------------
[1]- Alâk: 6,7
[2]- İbrahim: 34
[3]- Zümer: 28
[4]- İnsan: 3
[5]- İsra: 70
[6]- Bakara: 21, 22
[7]- Mü"minun: 115-116
  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)