• Nombre de visites :
  • 2061
  • 24/10/2007
  • Date :

Kur"an-ı Kerim yeterli değil mi?

kur'an-ı kerim


    Tüm İslami öğretinin ve tefekkürün kaynağı Kur"an-ı Kerimdir. Kur"anı Kerimin beyan uslubu öz ve genel hükümleri içermektedir. Tefsir ve açıklamaya ihtiyacı vardır. Çünkü bütün ayetler açıklık yönünden aynı değildir. Bu konuda Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor: Sana Kur"an-ı indiren O"dur. Bunun bir kısım ayetleri açık ve kesindir. Bunlar Kur"an"ın esasıdır. Diğer bir kısım ayetlerde vardır ki onların manası mutaşabihtir"ler (sizce anlaşılamaz) işte kalplerinde şüphe bulunanlar, fitne aramak ve teviline gitmek için Kur"an"ın muteşabih ayetlerine uyarlar. Halbuki o muteşabihin tevilini yalnız Allah ve ilimde kökleşmiş ve metin olmuş kimseler bilir.
    İmam Cafer Sadık (a.s) ilimde kökleşmiş ve metin olmuş kimselerin, Hz. Ali (a.s) ve ondan sonra gelen imamların olduğunu beyan buyurmaktadır.

Demek ki İslam"ı toplumlara önderlik etmede, müslüman kitlelerin ihtiyaçlarını gidermede ve Kur"an-ı Kur"an"la ve onun ayetlerini Allah"ın kastettiği gibi tefsir etmede masum ve Peygamber-i Ekrem (s.a.a)"in ilmini taşıyan imama ihtiyaç kesindir.

. Sonuç olarak Kur"an-ı Kerim"in yeterliliğinde masum imamın varlığı gereklidir ve başka bir deyimle Kur"an"la imamet arasında önemli bir bağlantı vardır.

Nitekim Resulullah Kur"an ve Ehli Beyt arasında olan bağlılığı şöyle beyan buyurmuştur: 
  ((
Sizin aranızda iki emanet bırakıyorum: Allah"ın Kitabı ve Ehli Beytim. Bu ikisine sarılırsanız ebediyyen sapmaz, dalalete düşmezsiniz. İnsanların hidayeti için, peygamberlerin gelişi, bir lütuf ve yarın kıyamette bizi imana çağıran olmadı diye, özür yollarının kapanması için nasıl bir hüccet ve delil ise imamların da yeryüzünde var olmaları halk için hüccet, lütuf, ve her yönde onların ihtiyaçlarını gidermeğe başvurulan makamlardır. Çünkü imamlar Peygamberimiz (s.a.a)"in ilmine ve özelliklerine hakkıyla varisdirler. Peygamberimiz ilim şehri ise imamlarımızda o şehrin kapılarıdırlar. Halkın o kapılardan uzak kalmamaları her iki dünyada mutsuzluklarına sebep olacaktır.))

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)