• Nombre de visites :
  • 2083
  • 24/10/2007
  • Date :

Kur"an-ı Kerim Nübüvvet Senedidir

kur 

 

    Kur"an-ı Kerim, Allah"ın bir kelamı olup, beşeri bir kelam olmadığının ispatı için, defalarca Kur"an"ın Allah tarafından indirildiğine inanmayanları onun Sureleri gibi bir Sure getirmeye çağırarak inkarcılara meydan okumuştur.

 Kuran-ı Kerim kendisinin, her yönden bir mucize olduğunu ve beşer gücünün dışında olduğunu vurgulamıştır.

Nitekim şöyle deniyor:

    Yoksa onu kendisi uyduruyor mu diyorlar? Hayır, inanmamışlardır onlar. Artık buna benzer bir söz getirin meydana sözünüz doğruysa.[1]

Ve yine şöyle buyuruyor:

    Deki; insanlar ve cinler, bu Kur"an"ın bir benzerini getirmek için bir araya gelseler, bir benzerini getiremezler. Hatta bir kısmı bir kısmına yardım etse bile.[2]

Ve buyuruyor:

    Yoksa (senin için) "onu uydurdu" diyorlar, öylemi? De ki: "Öyleyse onun surelerine benzer uydurma on sure meydana getirin, iddianızda samimi iseniz, Allah"tan başka çağırabileceklerinizi de çağırın.[3]

Ve şöyle buyurmaktadır:

    (Senin için) "onu uydurdu" mu? diyorlar. De ki: Onun surelerine benzer bir sure meydana getirin, iddianızda samimi iseniz. Allah"tan başka çağırabileceklerinizi de çağırın.[4]

kur.[5]

 Yine ihtilaf ve çelişkinin olmamasıyla inkarcılara meydan okuyarak şöyle buyuruyor:

    Acaba Kur"an"ı düşünmüyorlar mı? Allah katından gayri bir yerden gelseydi onda, birbirini tutmaz bir çok şeyler bulurlardı.[6] 

   Bu gibi meydan okumalarla Allah kelamı olduğunu bildiren ve ispat eden Kur"an-ı Kerim, baştan başa açıkça Hz. Muhammed"i (s.a.a), peygamber ve Allah"ın Resulü diye tanıtıyor. Böylece o hazretin nübüvvet senedi haline geliyor. İşte bu yüzden defalarca Allah"ın kelamında yüce peygambere, kendi nübüvvetini ispat etmek için, Allah"ın şahitliğini yani Kur"an-ı Kerim"in nübüvveti açıklamasını delil olarak göstermesi emrediliyor.

     De ki, sizinle aramda tanık olarak, Allah ve kitap bilgisine sahip olan yeter.[7]

Ve diğer bir yerde ise Allah"ı şahit göstermenin yanı sıra, melekleri de şahit gösteriyor.

     Fakat Allah sana indirdiğine tanıklık eder ki, onu bilerek indirmiştir. Ve meleklerde tanıklık ederler. Ve tanık olarak Allah yeter.[8]
--------------------------------------------------------------------------------

[1] - Tur/33-34.

[2] - İsra/88.

[3] - Hud/13.

[4] - Yunus/38.

[5] - Bakara/23.

[6] - Nisa/82.

[7] - Rad/43.

[8] - Nisa/166.

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)