• Nombre de visites :
  • 1129
  • 24/10/2007
  • Date :

DİĞER DİNİ YERLERİN HÜKÜMLERİ

S.433: Hüseyniyeyi belli şahıslar adına kaydettirmek câiz midir? Ve bu hayır işte katkısı olanlar buna razı olmazlarsa hükmü nedir?

C: Dini törenlerin düzenlenmesi için vakfedilen hüseyniyeleri belli kişilerin adına kaydettirmeye gerek yoktur; herhalukârda hüseyniyeleri bazı kişilerin adına kaydettirmek onun yapımında katkısı olan kimselerin tümümün iznine bağlıdır.

S.434: İlmihal kitaplarında cünüp ve hayız kadının Ehl-i Beyt imamlarının (a.s) haremlerine -türbelerine- girmelerinin câiz olmadığı yazılmıştır; haremden maksat sadece kubbenin altı mıdır, yoksa kubbeye eklenen bütün binaları da kapsamına alır mı?

C: Haremden maksat, kubbenin altı ve örfen harem ve türbe denilen yerlerdir. -Sonradan- eklenen binalar harem hükmünde değildir; dolayısıyla cami ünvanı olmazsa cünüp kimsenin ve hayız kadının oraya girmesinin sakıncası yoktur.

S.435: Eski bir caminin yanında bir hüseyniye yapılmıştır, şimdi namaz kılanlar camiye sığmadıklarından söz konusu hüseyniyeden cami olarak yararlanmak için bu hüseyniyeyi camiye eklemek câiz midir?

C: Hüseyniyede namaz kılmanın sakıncası yoktur; ancak hüseyniye, şer'an sahih bir şekilde hüseyniye olarak vakfedilmişse camiye dönüştürülmesi ve cami diye bitişik olduğu camiye katılması câiz değildir.

S.436: İmamzadelerin türbelerine adak edilen sergi ve eşyaların bölgenin merkez camisinde kullanmanın hükmü nedir?

C: İmamzadenin türbesinin ve ziyaretçilerinin ihtiyacından fazla olursa sakıncası yoktur.

S.437: Hz. Ebulfazl (a.s) ve diğerlerinin ismiyle kurulan hüseyniyeler cami hükmünde midir? Bu yerlerin hükmü nedir?

C: Hüseyniyeler cami hükmünde değildir.


  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)