• Nombre de visites :
  • 2738
  • 24/10/2007
  • Date :

ABDEST

Soru:Abdest hakkında bilgi vermenizi rica ediyorum. Teşekkür ederim.

Cevap:Abdestli Olmayı Gerektiren Ameller
1- Cenaze namazı dışında bütün farz ve müstehap namazlar.
2- Unutulmuş secde ve teşehhüdün kazasını yerine getirmek.
3- Hacc ve Umre'de farz tavaf.
4- Kur'an-ı Kerim'in yazısına dokunmak.
    Nasıl abdest alınır?
Abdest alırken önce Allah'a itaat ve O'nun emrini yerine getirmek için abdest alıyorum diye niyet etmelidir ve sonra aşağıdaki amelleri yapmalıdır:

ABDEST


Şekil: 1                                                  Şekil: 2
1- Yüzü sağ elle uzunlamasına saç bitiminden çenenin altına kadar ve enine baş parmakla orta parmağın arasını yukardan aşağıya doğru yıkamalıdır. 1. ve 2. şekilde olduğu gibi.
Yüzü yıkarken şu duayı okumak müstehaptır:
ALLAHUMME BEYYİŻ WECHÎ YEWME TESWEDDU FÎHİL WUCÛH WELA TUSEWWİD WECHÎ YEWME TEBYEŻŻU FİHİL WUCÛH
Tercümesi: Allah'ım! Yüzlerin siyah olduğu günde yüzümü ak et. Ve yüzlerin ak olduğu günde yüzümü siyah etme.

ABDEST

Şekil: 3                                                    Şekil: 4
2- Sağ kolu 3. ve 4. şekilde olduğu gibi dirsekten parmakların ucuna kadar yukardan aşağı doğru yıkamalıdır.
Sağ kolu yıkarken şu duayı okumak müstehaptır:
ALLAHUMME E'ŤİNÎ KİTABÎ Bİ-YEMÎNÎ WEL ĤULDE FİL-CİNANİ Bİ-YESARÎ WE HASİBNÎ HİSABEN YESÎRA
Tercümesi: Allah'ım! Kitabımı sağ elime ver. Ve cennetlerde ebedilik belgesini sol elime ver. Ve beni kolay hesaba çek.
ABDEST


Şekil: 5                                                         Şekil: 6
3- Sol kolu 5. ve 6. şekilde olduğu gibi dirsekten parmakların ucuna kadar yukardan aşağı doğru yıkamalıdır.
Sol eli yıkarken şu duayı okumak müstehaptır:
ALLAHUMME LA TU'ŤİNÎ KİTABÎ Bİ-ŞİMALÎ WELA TEC'ĚLHA MAĠLULETEN İLA ŬNUĶÎ
Tercümesi: Allah'ım! Benim kitabımı sol elime verme ve onu boynuma bağlı kılma.

ABDEST

Şekil: 7                                                    Şekil: 8
4- Sağ eldeki rutubetle 7. ve 8. şekilde olduğu gibi başın ön kısmına meshetmelidir; ancak dışardan su alınmamasına dikkat edilmesi gerekir Başa meshederken şu duayı okumak müstehaptır:
ALLAHUMME ĠAŞŞİNÎ Bİ-RAHMETİKE WE BEREKATİKE WE ĚFWİK
Tercümesi: Allah'ım! Rahmetin, bereketlerin ve affını bana bürü.

ABDEST

Şekil: 9                                                    Şekil: 10
5- Sağ elin rutubetiyle sağ ayağın üst kısmına parmakların ucundan ayağın üzerindeki çıkık noktasına (ihtiyaten farz olarak ayak bileğine) kadar meshetmelidir. 9. ve 10. şekilde olduğu gibi.

ABDEST

Şekil: 11                                                  Şekil: 12
6- Sol elin rutubetiyle sol ayağın üst kısmını 11. ve 12. şekilde olduğu gibi parmakların ucundan ayağın üzerindeki çıkık noktasına (ihtiyaten farz olarak ayak bileğine) kadar meshetmelidir. Ayaklara meshederken şu duayı okumak müstehaptır:
ALLAHUMME ŚEBBİTNÎ ĚLAŜ-ŜİRAŤİ YEWME TEZİLLU FÎHİL EĶDAM WEC'AL SA'YÎ FÎMA YURŻÎKE ĚNNÎ.
Tercümesi: Allah'ım! Beni, ayakların kaydığı günde sırat üzerinde sabit kıl. Çabamı seni benden razı kılacak şeyde kıl.

Abdestin şartları
1- Abdest suyunun pâk olması.
2- Abdest suyunun mutlak (başka bir şeyle karışmamış) olması.
3- Abdest suyunun mubah (gasp edilmemiş) olması.
4- Abdest alınan ibrik vs.nin mubah olması.
5- Abdest alınan ibrik vs.nin altın ve gümüşten olmaması.
6- Abdest azalarının pâk olması.
7- Abdest ve namaz için vaktin yeterli olması.
8- Tertib: Abdest amelleri arasında sırayı gözetmek.
9- Muvalat: Abdest amellerini peş peşe ve aralıksız yapmak.
10- Mübaşeret: İmkan dahilinde insana başkasının abdest aldırmaması.
11- Su kullanmanın herhangi bir sakıncası olmaması.
12- Herhangi bir şeyin suyun bedene ulaşmasına engel olmaması.

Abdesti Bozan Şeyler:
1-İdrar.
2-Gâita.
3-Gaz (yel) çıkması.
4-Gözün görmeyeceği ve kulağın işitmeyeceği şekilde uyumak.
5-Delilik.
6-Baygınlık.
7-Sarhoşluk.
8-Guslü gerektiren her şey.

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)