• Nombre de visites :
  • 1302
  • 24/10/2007
  • Date :

NAFİLELER

S.733: Nafile namazlarının sesli mi kılınması gerekir, sessiz mi?
C: Gündüz nafilelerini sessiz ve gece nafilelerini sesli kılmak müstehaptır.
S.734: (İkişer rekatlar halinde kılınan) gece namazını, iki tane dört rekat, bir tane iki rekat ve bir de vitir namazı şeklinde kılmak câiz midir?
C: Gece nafilesini dört rekatlı namaz şeklinde kılmak sahih değildir.
S.735: Gece namazı kıldığımızda, gece namazı kıldığımızı hiç kimsenin bilmemesi mi gerekiyor ve gece namazını karanlıkta mı kılmalıyız?
C: Gece namazını karanlıkta kılmak veya diğerlerinden saklamak şart değildir; ama, onunla riya etmek câiz değildir.
S.736: Öğle ve ikindi namazını kıldıktan sonra, nafile vaktinde öğle ve ikindi nafilelerini kaza niyetiyle mi kılmak gerekir, yoksa başka bir niyetle mi? (Oysaki bu namazların nafileleri kendilerinden önce kılınmalıdır.)
C: İhtiyat gereği, edâ ve kaza niyeti etmeksizin onu Allah'a kurbet (yakın) olmak kastıyla yerine getirmek gerekir.
S.737: Cafer-i Teyyar namazı kılan kimse, sadece bu namazı kılmakla onun için belirtilen bütün sevapları elde eder mi, yoksa onun için gözetilmesi gereken diğer şartlar da var mıdır?
C: Duanın kabul olmasında etkisi olan diğer şeyler de olabilir; Herhalukârda, Cafer-i Teyyar namazı* kıldığınızda hacetlerinizin yerine getirileceğini ve Allah Teala tarafından hadislerde açıklandığı gibi bu şekilde kılındığında vaad edilen sevabı elde edeceğinizi ümit edin.
S.738: Gece namazının nasıl kılındığını genişçe anlatır mısınız?
C: Gece namazı toplam onbir rek'attır. İkişer ikişer kılınan sekiz rekatı gece namazıdır, ondan sonra kılınması gereken iki rekatı şef'i namazıdır, bunlar sabah namazı gibi kılınır. Bir rekatı da vitir namazıdır. Dua kitaplarında yeraldığı şekilde kunutunda istiğfar ve mü’minlere dua etmek, Allah'tan hacetlerini istemek müstehaptır.
S.739: Gece namazının şekli nasıldır? Yani sure, istiğfar ve duanın nasıl okunması gerekir?
C: Gece namazında sure, istiğfar ve duaları okumak ne namazın bir cüzü olarak ve ne de farz bir teklif olarak gerekli değildir; her rekatta niyet ve tekbiret-ul ihramdan sonra Fatiha suresini okuyup rüku ve secdeye gidip zikir söylemek, sonra teşehhüd ve selam vermek yeterlidir.


  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)