• Nombre de visites :
  • 1263
  • 24/10/2007
  • Date :

KADININ KOCASINA TABİ OLUŞU

S.719: Vatan ve ikamet etmede kadın kocasına mı tabidir?
C: Sırf zevce olmak, zorunlu olarak tabi olmaya sebep olmaz. Dolayısıyla, vatan seçiminde ve ikamet kastında kadın isterse kocasına tabi olmayabilir. Evet; kadın irade ve hayatında müstakil olmaz, vatan seçiminde ve vatanından vazgeçmede kocasının iradesine bağlı olursa o zaman kocasının kararı onun için de yeterlidir. Dolayısıyla, vatan edinmek amacıyla kocasının, devamlı yaşamak için kendisiyle birlikte taşındığı şehir onun da vatanı olur; yine kocasının, vatanlarından vazgeçip diğer bir şehre göçmesi kadının da vatanından vazgeçmesi sayılır. Yolculukta on gün ikamet etmede kocasının ikamet etmeyi niyet ettiğinden haberdar olması, kadının kocasının isteğine boyun eğdiği, hatta kocası orada ikamet ettiği müddetçe onunla birlikte olmaya mecbur bile olsa  onun ikameti için yeterlidir.
S.720: Nişanlılık durumunda, yolcu namazı meselelerinde kadın erkeğe tabi midir?
C: Evlilik bağı, yolculuk veya ikamet niyetinde, vatandan vazgeçmede veya vatan edinmede kadının kocasına tabi olmasını gerektirmez; bütün bunlarda kadın müstakildir.
S.721: Bir genç başka şehirden olan bir kadınla evlenmiştir. Bu kadın babasının evine gittiğinde namazı tam mı, olur seferî mi?
C: Asıl vatanından vazgeçmemişse orada namazını tam kılmalıdır.
S.722: İnsanın eşi ve çocukları İmam Humeyni'nin Tevzih-ul Mesail’indeki 1284. meselenin kapsamına girer mi? (Söz konusu mesele gereğince insanın eşi ve çocuklarının yolculuklarının gerçekleşmesinde yolculuk niyeti etmeleri şart değildir) ve acaba babanın vatanı babaya tabi olanlar da vatan hükmünü taşır mı?
C: Yolculukta -mecburiyetle bile olsa - babalarına tabi olurlarsa, babalarının mesafeyi katetmeyi kastettiğinden haberleri olursa bu onların seferî olmaları için yeterlidir. Vatan edinmede ve vatandan vazgeçmede ise irade ve hayatlarında müstakil olmayıp bu hususta babalarının iradesine bağımlı olurlarsa, vatandan vazgeçmedek ve sürekli olarak oturmak için taşındıkları yeri vatan edinmede babalarına tabidirler; orası onların da vatanı sayılır.


  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)