• Nombre de visites :
  • 1151
  • 24/10/2007
  • Date :

MA’LUL İMAM

S.603: Aşağıdaki yerlerde namazda malul imamlara uymanın hükmü nedir:1- Azası noksan olmadığı halde ayağının felç olması yüzünden asaya veya duvara yaslanarak ayakta duran malullar.2- El veya ayak parmağının bir bölümü ya da el veya ayak parmaklarından bir kaçı olmayan malullar.3- Hiç bir el veya ayak parmağı ya da ne el ve ne de ayak parmağı olmayan malullar.4- Bir elinin veya bir ayağının yahut hem elinin ve hem de ayağının bir bölümü olmayan malullar.5- Vücudunun azalarından biri olmayan ve elleri hasar gördüğünden abdest için başkasından yardım alan malullar.

C: Genel olarak kıyamda istikrarı (sebat) olursa, namazın zikir ve hareketlerini yerine getirirken istikrarı koruyabilirse, rükuyu ve yedi uzuvla secdeyi tam olarak yapabilirse ve sahih olarak abdest alabilirse imamlık için gerekli olan diğer şartlara sahip olduğu bilindikten sonra diğerlerinin namazda ona uymalarının sakıncası yoktur; aksi durumda sahih ve yeterli değildir.

S.604: Ben dini ilimler talebesiyim. Sağ elimi bir ameliyat sonucu kaybettim. Son zamanlarda İmam Humeyni'nin uzvu nakıs olan birinin nakıs olmayan kimseye imamlık etmesini câiz bilmediğini öğrendim; dolayısıyla bugüne kadar imam olarak namaz kıldırdığım mü'minlerin namazlarının hükmü nedir?

C: Şer'î hükmü bilmeyerek size uyan me'mumların geçmiş namazları sahihtir. Onlara ne namazı yenilemek ve ne de kaza farz değildir.

S.605: Ben dini ilimler talebesiyim. Savaşta ayak parmaklarımdan yaralandım (ayağımın baş parmağı tamamen sağlamdır) şimdi ben hüseyniyelerden birinde cemaat imamıyım; bunun şer'î bir sakıncası var mı?

C: Ayağınızın baş parmağının sağlam olması ve secdelerde onu yere koyabildiğiniz takdirde cemaat imamı olmanızın bu yönden bir sakıncası yoktur.

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)