• Nombre de visites :
  • 3599
  • 24/10/2007
  • Date :

SELAM VERMENİN HÜKÜMLERİ

S.510: Erkek ve kız çocuklarının selamını almak farz mıdır?

C: Kadın ve erkeklerin selamını almak nasıl farz ise mümeyyiz (iyiyi kötüden ayıran) erkek ve kız çocuklarının selamını almak da farzdır.

S.511: Birisi selamı duyar da gaflet yüzünden veya başka bir sebepten dolayı cevap vermezse ve araya az bir fasıla girerse bu aradan sonra yine de selamın cevabını vermek farz mıdır?

C: Verilen cevap selamın cevabıdır denilmeyecek kadar gecikirse, farz değildir.

S.512: Birisi Esselamu aleykum cemian diye bir topluluğa selam verirse ve diğerleri selamı alırsa o toplulukta namaz kılan kimsenin selamı alması farz mıdır?

C: Selamı başkası alırsa, ihtiyaten onun almaması gerekir.

S.513: Selamın has deyimiyle olmayan selamı almakta görüşünüz nedir?

C: Namazda olursa böyle bir selamı almak câiz değildir; namaz dışında olursa (hareket ve işaretle değil) sözlü olup örfen selam sayılırsa ihtiyat gereği böyle bir selamı almak gerekir.

S.514: Bir kişi bir anda bir kaç kez selam verirse veya bir kaç kişi bir anda selam verirlerse hepsine toplu olarak bir selam vermek yeterli midir?

C: Birinci durumda bir kere selam vermek yeterlidir, ikincisinde ise hepsini kapsayacak bir kelimeyle (çoğul şahısla) hepsinin selamını alma kastıyla bir kere selam verirse yeterlidir.

S.515: Selamun aleykum yerine sadece selam diyen kimsenin selamını almak farz mıdır? Bulûğ çağına erişmeyen birisi selamun aleykum derse selamını almak farz mıdır?

C: Örfen ona selam denilirse selamı almak farzdır; selam veren çocuk mümeyyiz olursa selamını almak farzdır.

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)