• Nombre de visites :
  • 2448
  • 24/10/2007
  • Date :

İslam Hükümeti’nin Teşkili ve Sömürücü Devletlerin Karşı Koyuşu

inkılap

  İslam hükümetinin teşkili sadece İran’ın bir iç meselesi olmayıp, batılıların gözünde, batı dünyası için viran edici bir deprem idi. Bunun ötesinde Amerika, Ortadoğu’da kendisi için stratejik önemi olan bir noktayı elinden yitirmişti. Bu patlamanın yankıları, Batı’ya bağımlı rejimlerin oldukça korkuya kapılmalarına sebep oldu. İslam İnkılabı’nın mesajı kültürel, dinîdini düşünce ve manevi değerler üzere idi. İslam İnkılabı’nın mesajı ve değerleri, üçüncü dünya ülkelerindeki özgürlükçü hareketleri harekete geçirici nitelikteydi.

İran İnkılabı"nın zafere ulaşmasıyla aynı zamanda, Amerika’ya bağlı olan Nikaragua rejimi de yıkıldı.

  Sovyetler Birliği Afganistan’da İslami hareketi kontrolü altına alabilmek için kanlı bir darbe yaparak ordusu ile bu ülkeyi işgal etmek zorunda kaldı.

Lübnan ve Filistin halkı İslam İnkılabı zaferini kutladılar.

  Bağımsız bir İslam ülkesinin ne Doğu ne Batı feryadıyla doğuşu; komünistlerin emperyalizme karşı mücadelesinin bir iddiadan öteye geçmediğini ortaya koydu.

  Yüzyıllar sonra, dinin topluma hareket veren asli bir faktör olduğunu (yani bir afyon olmadığını) bütün dünyaya ispat etti.

  Bu olay Doğu ve Batı dünyasının bir safta yer aldıklarını açığa çıkardı ve bu iki dünya inkılaba karşı durmak için bir araya geldi.

  Yabancıların planları ve geçici (Bazargan) devletinin zaafı olan tavizkar ruh hali; muhalif grupların siyasi-askeri faaliyetlerde bulanarak,  İmam’ın en iyi yarenleri ve sevdiklerine karşı terör eylemleri gerçekleştirmelerine neden oldu. Ayrıca Kürdistan’da savaşın başlaması, Irak’ın İran’a saldırısı, Batı kaynaklı terör eylemleri, İran’a ekonomik ambargolar uygulanması; İslam İnkılabından sonra ülke içinde çeşitli buhranlara neden oldu.

  Bütün bunlara rağmen; İmam Humeyni Allah’a dayanarak, halkın gücü vesilesiyle tufana kapılmış İnkılâp gemisini zafer sahilene ulaştırdı.

  Böylece hak yolunda yıllarca mücadele verdikten sonra; “Huzurlu bir gönül, mutmain bir kalp, şad bir ruh ile Allah’ın fazl ve rahmetine umutla, kardeşler ve bacıların huzurundan ebedi yurda doğru yolculuk ediyorum. Sizlerin hayır dualarınıza oldukça ihtiyacım vardır. Rahman ve Rahim olan Allah’tan hizmetteki kusur ve eksikliklerimden dolayı özürümü kabul etmesini diliyorum. Aynı zamanda hizmetteki kusur ve taksiratımdan dolayı milletin de özürümü kabul etmelerini ve tam bir kudret ve kararlılıkla daima ilerlemelerini ümit ederim.”diyerek yüce ruhun Rabbine doğru kanat çırptı.


İslam İnkılabı"nın Özellikleri

İslam İnkilabının evrenselliği

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)