• Nombre de visites :
  • 2435
  • 24/10/2007
  • Date :

Şahlık Düzeninin Yıkılışı ve İslam İnkılabının Zaferi 10 Şubat 1979

humeyni

  1979 yılının Şubat ayının 7. günüydü; Hava kuvvetleri personeli İmam’ın ikamet ettiği yer olan Tahran’daki Medrese-i Alevi’ye gelerek orada İmam’a biat ettiler. Şah’ın ordusu tamamen çöküşün eşiğine gelmişti. Bundan önce birçok asker ve yüksek rütbeli mü’min subaylar İmam’ın fetvasına uyarak kışlalarını terk ederek halkın saflarına katılmışlardı. 8 Şubat’ta Tahran’da en önemli hava üssünde hava subayları ayaklandı; Özel Şah Muhafız alayı onları bastırmada aciz düştü. Halk İnkılapcı güçleri desteklemek amacı ile mücadele sahnesine döküldü. 9 Şubat’ta Polis karakolları ve merkezi devlet kurumları birbiri ardı sıra halkın eline geçti. Tahran askeri komutanı öğleden sonra saat dörtten itibaren sokağa çıkma yasağını uzattı. Bu kararla beraber Şah’ın son Başbakanı olan Bahtiyar alelacele emniyet şurasını toplantıya çağırdı ve Hayzer tarafından hazırlanmış darbe planının uygulanmasını ilan etti. Bu arada diğer taraftan İmam da bir mesajla, uygulamaya koyulmak üzere olan bu planın engellenmesi ve sıkı yönetimin ortadan kalkması için Tahran halkından sokaklara dökülmelerini istedi. Halk sel gibi sokaklara dökülerek mevziler hazırlamaya başladı. Darbecilerin harekete geçen ilk tank ve zırhlı birlikleri yerlerinden hareket eder etmez halkın vasıtasıyla etkisiz hale gelip darbe daha ilk başta başarısızlığa uğradı. Böylece Şah’ın ordusunun son çırpınışı da hüsranla son buldu. Ve, 10 Şubat sabahının ilk demlerinde İslam İnkılabı ve İmam Humeyni hareketinin zafer güneşi doğarak uzun süren zalim şahlar saltanatına İran’da son verdi. 


İran İslam İnkılabının Tarihi Kökleri

İRAN İSLAM İNKILÂBI

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)