• Nombre de visites :
  • 2135
  • 24/10/2007
  • Date :

Öğrencilik Yaşantısı 1

imam humeyni

  ruhullah henüz on dokuz yaşına girmişken 1918 yılında tahsiline devam etmek için Erak’a gitti. O zamanlar Erak’taki dinîdini havza çok tanınmış ve şöhret bulmuştu. MirzaMirzai ŞirazîŞirazi’nin öğrencilerinden Ayetullah Hacı Şeyh Abdulkerim Hairi Yezdi 1897 yılında Necef’ten dönerek Erak’a gelmiş bu şehirde ilim havzası kurmuştu. İşte bu yıllarda Ruhullah Erak’a gitmişti. Ruhullah’ın henüz bu havzaya girmesi üzerinden bir kaç ay geçmemişti ki, Ayetullah Hairi Kum alimlerinin istekleri üzerine 1921 yılında Mart ayında Kum’a hicret etti ve bu şehirde ilim havzasını kurdu.

  Ayetullah Hairi’nin hicretinden kısa bir süre sonra Ruhullah da Kum ilim havzasına hareket etti; Kum ilim havzasında, seçkin üstadların yanında hızla tahsilinin bütün aşamalarını tamamladı. İlim havzasının normal programları dışında; Seyyid Ebu’l Hasan Kazvini’nin yanında Felsefe, Muhammed Rıza İsfahani’nin yanında Aruz ve Kafiyeler, Batı Felsefesi ve Darvin’in Evrim teorisini, yine İsfahani ve Ali Ekber Yezdi’nin yanında Matematik derslerini öğrendi. Bu yıllarda ayrıca Mirza Muhammed Ali Şahabadi’nin huzurunda irfan dersleri aldı.

  İmam’ın tahsili süresinde on dört üstadı olduğu söylenmiştir. Bunlar içerisinde iki kişinin özel yeri olmuş; İmam bu iki üstadından ilmi ve manevi yönden oldukça yüksek derecede yararlanmış, aynı zamanda süre açısından da çok uzun süre istifade etmiştir. Diğer üstatlarından daha fazla yararlandığı bu iki üstad, Ayetullah Hairi ile Ayetullah Şahabadi’dir.

  İmam Şemsi 1936’dan 1945 yılına kadar Ayetullah Hairi’nin vefatından sonra, ders arkadaşları ve dostlarıyla ilmi konularda incelemeler ve sohbetlerde bulunuyor, irfan ve bazı gerekli dersler veriyor ve ileri düzeyde usul, fıkıh dersleriyle meşgul oluyordu. Bu tarihlerde Ayetullah Burucerdi  Kum’a gelmiş bulunuyordu. Ayetullah Burucerdi’nin makamını yaygınlaştırmak, itibarını arttırmak için derslerine katıldılar ve ondan yararlandılar. Bu dönemde İmam Şehid Ayetullah Murtaza Mutaharri gibi bazı değerli genç öğrencilerin ricaları üzerine içtihadi düzeyde Fıkıh dersleri vermeye başladı. Onun Fıkıh ve Usul dersleri vermekle meşgul oluşu; 1964 yılında Türkiye’ye sürgün edilmesi, ikinci bir kez de 1965 ten 1978’in Eylül ayına kadar Paris’te vatanından uzak kaldığı günlere kadar sürmüştür. Daha sonraları İslam İnkılabının mesuliyetini omuzlarında taşıması nedeni ile artık ders vermeye imkan bulamadı.

  İmam 1928 yılında öğrenme ve öğretmeyle meşgul olurken bunun yanında da; Ahlak, İrfan, Felsefe, Fıkıh, Usul konularında derlemeler yapmış ve bir çok eser yazmakla meşgul olmuştur. Eserleri Arapça ve Farsça dillerinde onlarca cildden fazla yazılmış olarak mevcuttur. Bunlara daha sonra değineceğiz. Böylece İmam’ın öğrenim ve öğretim süresi dahilinde bir yandan çok değerli alimler yetiştirirken diğer bir yandan da İslami ilimlerle ilgili paha biçilmez çok kıymetli eserler ortaya koyan, ender rastlanır alimlerden olduğuna şahit oluyoruz. İmam’ın ilmi yaşantısını beyan ederken belirtilmesi gereken önemli bir nokta da şudur: Kendi döneminin birçok öğrenci ve alimlerinin âdet haline getirerek uyguladıkları tahsillerini yüksek derecede tamamlamak için Irak’a gitme yerine Kum şehrinde kalmış tahsilini orada sürdürmüştür.

  İmam’ın siyasi yaşantısını beyan ederken o dönemin önemli siyasi olaylarına işaret etmek gerekir. Çünkü İmam siyasi düşünce ve hareketin değişimi ve oluşumunda çok derin etkiye sahip olmuştur.

  Hiç şüphesiz İran’da o dönemin en önemli siyasi olayı meşrutiyet hareketidir. Kacar iktidar silsilesi devrinde; günbegün padişahın, yöneticilerin ve devlet memurlarının zulümlerinin artması, halkın emniyetinin olmayışı, halkın zulme ve haksızlıklara maruz kalmasından dolayı adalet istemiyle başvuracakları kanuni makamın olmayışı ve kanunların yokluğu, Rus ve İngilizlerin ülkeye müdahalelerinin artması sonucu İran’ın ekonomik ve siyasi bağımsızlığının yok oluşu, halkın yöneticilere güveninin kalmaması meşrutiyet hareketinin gerçekleşmesinin çeşitli nedenlerindendir.


Hazreti İmam (r.a)’in Siyasi Yaşantısı

Çocukluk ve Gençlik Yılları : Birinci Bölüm

 

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)