• İmam Cevad (as)dan Öğütler -3
  • Eğer öğüt verirlerse, cahiller şöyle derler: “Onlar isyankar olmuşlardır.”Eğer terk ettikleri hak ve hakikatle amele derlerse şöyle derler: “Onlar muhalefet etmeye ...
  • İmam Cevad (as)dan Öğütler -2
  • Ümmet, böyle bir duruma düşmüştür. Onlardan ibadet edenler de bu sapıklık içinde yaşamaktadır. Gurura kapılmış ve aldanmışlardır. İbadetleri ...
  • İmam Cevad (as)dan Öğütler -1
  • Sana Allah’tan korkmayı tavsiye ediyorum. Zira takva insanı helak olmaktan esenliğe çıkarır ve ahirette kendisine fayda verir. Aziz ve celil ...
  • İmam Muhammed Bakır (as)
  • Şahadet vakti ve yeri: Hicretin 114. yılı, Zilhicce ayının yedisinde, Pazartesi günü 57 yaşında Hişam b. Abdulmelik’in ...
  • İmam Cevad (as)’ın Şehadeti
  • İmam Muhammed Takî (a.s)’ın duası şudur: “Ey fani olan ruhların ve çürüyen cisimlerin rabbi olan Allah, dostlarına dönecek olan ruhların itaati hürmetine….
  • İmam Cevad(as)’ın Siresi-4
  • İmam Muhammed Takî (a.s)’ın, ziyaret gecesi Nisa tavafını yaptığını, İbrahim’in makamı arkasında namaz kıldığını, daha sonra zemzem suyuna girdiğini...
  • İmam Cevad(as)’ın Siresi-3
  • Ey fani olan ruhların ve çürüyen cisimlerin rabbi olan Allah, dostlarına dönecek olan ruhların itaati hürmetine senden istiyorum ki... Muhammed ve Âl-i Muhammed’e salat ve...
  • İmam Cevad(as)’ın Siresi-2
  • Memun, kızını İmam Cevad (a.s)’la evlendirmeye karar verince, Beni Abbas kabilesi büyükleri toplanarak ondan böyle bir işi yapmamasını istediler.
  • İmam Cevad (as.)’ın İmameti-3
  • İkinci bir defa şialar muhtelif bölgelerden gelip İmamın yanında toplandılar ve burada da çok çeşitli konular hakkında İmama sorular sordular ve İmam da onların...
  • İmam Cevad(as)’ın Siresi-1
  • Ben, İmam Rıza (a.s) Mekke’de olduğu bir sırada O’nun yanına vardım. İmam (a.s) muzun kabuğunu soyarak Ebu Cafer’e (İmam Muhammed Taki’ye) yediriyordu.
  • İmam Cevad (as.)’ın İmameti-2
  • Bunlarla birlikte şiaların çoğu İmam Cevad (a.s.)m imametini kabul ettilerse de onların bazısı İmamın yaşının küçük olduğunu İmam Cevad (a.s.)ın kendisine...
  • İmam Cevad (as.)’ın İmameti-1
  • İmamın en önemli rüknünü masum İmama itaat etmek olarak bilen, fıkhi ve dini sorunlarla karşılaştıklarında masum İmama başvuran şialar için bu mesele büyük bir...
  • İMAM CEVAD (a.s.) VE İRAN ŞİALARI
  • İslam ülkesinin her yerinde İmami Şialar yaşamaktaydı. Onların büyük bir bölümü Bağdat, Medain, Sevad-i Irak'da , bir grubu da İran'da ve o günün diğer bölgelerinde...
  • İMAM CEVAD'IN (a.s.) İLMİ MİRASI
  • Genelde bir İmam dünyadan göçtükten sonra, ortaya çıkan bir takım zorluklardan dolayı Şiaların bir sonraki İmam'la irtibatı bir süre çok kısıtlı oluyordu ve hatta....
  • İMAM CEVAD'IN (a.s.) HAYATI
  • İmam Cevad'ın (a.s.) yaşam tarihi hakkında geniş bir bilgiye sahip değiliz. Çünkü halifeler, muhaliflerinin faaliyetlerinden emanda olmak ve korunmak için siyasi kısıtlamalar getirerek daima masum imamlar....
  • İMAM CEVAD (A.S) VE GAYB MESELESİ
  • İmam Cevad (a.s) ın dönemi Gaybı İnkar Etmeyle Onu Mutlak Olarak Kabul Etme Arasında Orta Yol Bazı Müslümanlar zaruret anları dışında gaybcılığı tamam...
  • İMAM MUHAMMED TAKİ (as)'IN KISACA HAYATI
  • Kimlik bilgisi Adı :Muhammed Künyesi:Ebu Cafer Lakabı:Taki Baba adı : Ali Anne adı: Hayzeran Doğum yeri: Medine Doğum tarihi: 10 Recep 195 hk. Peygamber'e (s.a.a) olan yakınlığı: Torunu Şehadet yılı :Z.kede ayının sonu 220 hk.