• Nombre de visites :
  • 367
  • 2/8/2016
  • Date :

''Yaptırımlar Bir Anda Kaldırılmalıdır"
 

“yaptırımlar bir anda kaldırılmalıdır


İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün (Pazartesi) ülkenin muhtelif eyaletlerinden farklı halk kesimlerinden binlerce kişiyi kabul ettiği ziyarette, halkın geçim sorunlarının kendisini derinden ve sürekli olarak kaygılandırdığını belirterek, halkın sorunlarının giderilmesinde tek çözüm yolunun iç kapasiteye dayanmak olduğunu hatırlattı ve KOEP Amerikalılar ile görüşmelerin faydasız olduğunu, onların kendi vaatlerini yerine getirmediğini ve Amerikalıların vaatlerine güvenilmeyeceği zaruretini bir kez daha ispatlayan bir tecrübe olarak, ülkenin kalkınma yolunun ve halkın yaşam koşullarının  iyileştirilmesinin bölge ve dünyada her daim İran için sorun çıkaran düşmanlar değil de, ancak ülke içine ilgi göstermekten geçtiğini göstermiştir ' dedi.
Ülkenin muhtelif eyaletleri ve bölgelerinden muhtelif halk kitlelerinin bu görüşmeye katılmasının, İran halkının muhtelif dil, ırk ve mezheplere sahip olmalarına rağmen bir bütün ve dayanışma içinde aziz İran'ı İslami bir ülkenin maddi ve manevi bir model ve örneği olarak tüm dünyaya tanıtmak istediklerini ve öteki Müslüman halkların da sömürgeci ve müstekbir güçlerin fitne ve ihtilaf çıkarıcı siyasetleri karşısında direnmelerini sağlayarak bu iftihar dolu yolu kat etmelerini sağlamak istediklerini belirten İslam İnkılabı Rehberi, İslam İnkılabının zaferinden sonra ülkenin bilimsel, siyasal ve sosyal alanlardaki ilerlemesinin takdire şayan olduğunu belirtti ve 'Pehlevi diktatörlüğü döneminde, bağımlı, geri kalmış, Amerika ve İngilizler karşısında zelil konuma sürüklenmiş bir durumda olan İran bugün aziz ve muktedir bir ülkeye dönüşmüş ve büyük güçler ona bölgesel bir rakip gözüyle bakmakta ve bölgede onun sahip olduğu imkan ve kapasiteleri ele geçirmeye çalışmaktalar. Elbette bunu başaramayacaklar ' ifadesini kullandı.
İslam medeniyetinin oluşturulması ve geliştirilmesi gibi tarihi tecrübelerden örnek veren Ayetullah Hamanei, İran'ın model bir İslam devletine dönüştürülmesinin elbette zaman alabileceğini ve yetkililer ve halkın bu konuda kesintisiz bir gayret ve çabasını gerektirdiğini söyledi.
 'Düşmanlar bazen yol önünde engeller çıkarmaktalar, ancak bu engelleri akıl ve tedbirle gidermek mümkündür ama hiçbir şartta ona karşı güvenilmemesi gerekir  diyen Ayetullah Hamanei, 'KOEP tecrübesi'nin Amerikaya itimat olunamayacağının açık bir örneği olduğunu hatırlatarak, Son örneği de Nükleer Anlaşma meselesidir. Anlaşmayı yapan arkadaşlarımız şimdi Amerikan'ın anlaşmayı ihlal ettiğini söylüyorlar. Şimdi anlaşmanın üzerinden 6 ay geçiyor ama halkın hayatında hiçbir olumlu etkisi olmamıştır. Elbette ben yıllardır Amerikalılara güvenilmeyeceği meselesini tekrar etmekteyim ama bazılarının bu gerçekleri kabul etmeleri biraz zordu 'dedi.
Geçtiğimiz hafta Avrupa'da yetkililerin 5+1 ile yaptıkları görüşmelere değinen İslam inkılabı Rehberi, Bu toplantıda İranlı görüşmeciler karşı tarafa vaatlerini yerine getirmediklerini, vermiş oldukları sözleri ihlal ettiklerini ve halen de engel çıkarmaya devam etmekte olduklarını hatırlattılar.
Ayetullah Hamanei, İran halkının KOEP uygulanması konusunda ABD'nin tavrıyla ilgili deneyimler edindiğini belirterek, "Onlar, gelin önemli bölgesel meseleler üzerinde görüşme yapalım diyorlar, ancak nükleer anlaşma bize diyor ki, bu iş ölümcül bir zehirdir ve hiçbir işte ABD'lilerin sözlerine güvenilmiyor" dedi.
KOEP'in icra edilmesi  üzerinden 6 ay geçtiğini hatırlatan İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei,'Neden zalimce yaptırımların kaldırılmasından 6 ay geçmesine rağmen bu anlaşmanın sonuçları halkın gündelik yaşamında etki göstermedi. Acaba Amerika'nın ihlalleri olmasaydı devletimiz bu süre boyunca birçok çalışma yapamaz mıydı? İki sene önce Amerika'nın gerçekten ne yapmak istediğini anlamak için İranlıların nükleer anlaşmaya bir deneyim gibi bakacaklarını belirtmiştik. Şu an görünen o ki, Amerika, verdiği taahhütlere rağmen yine de komplo kurmaya çalışıyor' dedi.
İslam İnkılabı Rehberi; bölge konularında Amerika ile müzakere düşüncesini öldürücü zehir olarak değerlendirerek 'biz, kendi yolumuzu gitmeliyiz. Düşmanla müzakere sizi hak yoldan saptırabilir. Onlar, sizden imtiyaz alıp, karşılığında hiçbir şey vermezler. Bu, emperyalizmin özüdür ' ifadesini kullandı.
Rahmetli İmam Humeyni'nin Amerika'yı büyük şeytan olarak isimlendirmesindeki olağanüstü ifadesine değinen İslam inkılabı Rehberi, Kur'an ayetleri uyarınca şeytan kıyamet günü kendi mensuplarına, niçin benim vaatlerime itimat ettiğiniz için kendinizi azarlamanız gerekir diyecek. Bugün de Amerikanın vaatlerinin sahte olmasını dikkate almamak ve ona güvenmek bu meselenin bir mısdakı olur. Bu siyasetler tecrübe, düşman tanımak, ülkenin, bölgenin ve dünyanın gerçek durumunu idrak etmek uyarınca şekillenmiştir  dedi.
Halktan yerli malları tüketmelerini isteyen İslam inkılabı Rehberi, ülke içinde benzeri üretilen ürünlerin ithalinin yasaklanmasının defalarca vurgulanmasına rağmen piyasaların halen yabancı ürünlerle dolu olduğunu ve iç üretimin baskı altında bulunduğunu söyledi.
Büyük kaçakçılara karşı kararlı bir mücadele ve ele geçirilen kaçak ürünlerin tamamen imha edilmesi zaruretini hatırlatan Ayetullah Hamanei, iç üretimin mevcut durumunun devam etmesi gençlerin işsizliği, daha fazla ekonomik durgunluk ve halkın çetin bir hayat sürdürmesi demek olduğunu ve bu gibi durumların ise Amerika ve Avrupa ile bir irtibatının bulunmadığını ve bu konuda bizzat yetkililerin gerekli adımları atmaları gerektiğini söyledi.
Halkın geçim sorunlarının kendisini derinden ve sürekli olarak kaygılandırdığını belirten İslam inkılâbı rehberi, uzman kişilerle yapılan tüm meşveretlerin halkın sorunlarının giderilmesinde tek çözüm yolunun iç kapasiteye dayanmak olduğunu söyledi.
Yabancı tüccarların geliş-gidişlerini en azından şimdiye kadar faydasız niteleyen İslam İnkılabı Rehberi, onların amacının iç piyasayı kontrol altına almak olduğunu, oysa bu gibi ilişkilerin dış sermaye teknolojinin ülke içine gelmesiyle sonuçlanması gerektiğini söyledi.
Ülke içinde fesat ve yolsuzlukların engellenmesinin en önemli meselelerden olduğunu ve yetkililerin astronomik maaşlar ve yolsuzlukların önünü alacaklarına dair söz verdiklerini ve bazı hususlarda da gerekli adımları attıklarını ve bu adımların daha fazla atılmasının zaruri olduğunu belirten İslam İnkılabı rehberi, yetkilileri söz ve amelde aristokrasiye karşı olmaya davet etti.
Ayetullah Hamanei, bu yılın Direniş ekonomisi; amel ve girişim  yılı olduğunu belirterek, bu konuda bir takım girişimlerin yapıldığını ama bu girişimlerin sonucunun halk tarafından somut şekilde hissedilmesi gerektiğini söyledi.
İslam İnkılabı Rehberi konuşmasının devamında bölge gelişmelerine değinerek bu meselelerde ve bölge krizlerinde de Amerika'nın ayak izlerinin bulunduğunu söyledi.
Ayetullah Hamanei, Suudi yönetiminin Siyonist rejim ile ilişkilerinin alenileşmesinin İslam ümmetine arkadan saplanmış bir hançer ve büyük bir ihanet olduğunu, ancak bu büyük hatalarda da ABD'lilerin rolü olduğunu zira, Suudi yönetimin ABD'nin çizgisinde hareket ettiğini, Amerikalılarca kontrol altına alındığını ve gözünü Amerikalıların ellerine diktiğini kaydetti.
Yemen'e saldırıları, "okullar, evler, hastaneler"in durmadan bombalanması ve çocukların öldürülmesinin Suudi yönetim için başka bir suç sayıldığını ifade eden Ayetullah Hamanei, "maalesef, uzun bir arada sonra BM bu cinayetleri kınamaya kalkınca, para, tehdit ve baskıyla ağzını kapatıyorlar" dedi ve bizzat BM genel sekreterinin bu baskıları itiraf ettiğini, ama itiraf edeceğine görevini bırakması gerektiğini söyledi.
İslam İnkılabı Rehberi sözlerinin devamında, ABD'lilerin İslam ümmetini bölmek amacıyla tekfirci grupları kurup desteklemelerine işaretle, tekfirci gruplara karşı mücadele iddialarına rağmen bu gruplara karşı etkin bir şey yapmadıklarını, bazı raporlara göre hatta onlara destek verdiklerini ifade etti ve Elbette tekfiri gruplar bugün kendi sahiplerinin paçalarını da ısırmaya başlamışlardır. Zira İran atasözü deyimiyle rüzgar eken fırtına biçer.
İslam İnkılabı rehberi Amerika ٙnın tüm bölge sorunlarının temelinde bulunduğunu, ancak bölge halklarının kendileri bu sorunları çözebilecek kudrette olduklarını, Amerika'ya güven olamayacağını onlara bir kez daha hatırlatmak istediğini, Amerika'nın arap devletlerini Siyonist İsrail rejiminin korunması ve müstekbirlik çıkarların tahakkuk için birer araç gözüyle baktığını bilmeleri gerektiğini söyledi.
Bölge meselelerinin çözüm yolunun Müslüman halklar ve devletlerin birlik ve vahdeti ve  Amerika müstekbirliği ve diğer bazı Avrupalı devletler karşısında direniş olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, bu amaçları tanıyıp bilmek ve onlara karşı direnmek gerektiğini söyledi.
Amerika'nın bölgede günden güne yenilgiye doğru bir yol izlediğini ve bu ülkenin müdahaleci tavrının sadece İran'la sınırlı kalmadığını belirten İslam İnkılabı Rehberi, 15 Temmuz Türkiye'deki darbe girişiminde ABD'nin parmağı olduğuna dair güçlü emareler vardır. Bunlar kanıtlanırsa ABD çok kötü bir şekilde rezil olacaktır" ifadelerini kullandı.
Amerika ile bölgesel stratejik bir ortağı olan Türkiye arasındaki iyi ilişkileri hatırlatan Ayetullah Hamanei, Amerikalıların İslam'a ve İslami eğilimlere karşı olduklarını, bunun için de Türkiye'de İslami eğilimler  var olduğu için darbe yapmak istediklerini, ancak bu darbe girişiminin bastırıldığını ve Amerikanın bir kez daha Türkiye halkı nezdinde menfur olduğunu, Amerikalıların Irak, Suriye ve diğer yerlerde de durumunun bundan farklı olmadığını ve sürekli konumunun zayıflamakta olduğunu söyledi.
Leader.ır/tr
  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)