• Nombre de visites :
  • 226
  • 17/7/2016
  • Date :

Zemzem'in Bilinmeyen 7 Müthiş Özelliği
zemzemin bilinmeyen 7 müthiş özelliği


Zemzem ٙin pek çok kişi tarafından bilinmeyen 7 hayret verici özelliği ٦
Zemzemin Özelliği
Hiçbir su kaynağında görülmeyen nitelikleri bulunan zemzemin bazı özellikleri;
1-Amerika ٙda yapılan test sonuçlarına göre, dünyada içinde mikroorganizma ve bakteri bulundurmayan tek su zemzem. Yani mikrobik hastalıklara karşı etkili olan florürleri barındırıyor.
2- Batı ٙda yapılan lâboratuvar çalışmalarına göre zemzem, diğer sulara nazaran çok daha az kükürt ihtivâ ediyor.
3-Diğer tüm sulara oranla çok daha fazla mineral barındırıyor bu sebeple çok daha besleyici.
4-Açsanız açlığınızı, susuzsanız susuzluğunuzu gideren tek su. (Ebû Zer Hazretleri bu hakikati tecrübe etmişti. İki ay boyunca sadece zemzem ile yaşamış, hattâ kilo almıştı.)
5-Yüksek kalsiyum ve magnezyum tuzu ihtivâ etmesi sebebiyle, yorgun insanların yorgunluğunun gitmesini sağlıyor.
6-Alman kimyacıların yaptığı çalışma neticesinde; normal bir su ile karıştırıldığında katıldığı suya baskın gelip, bütününü mayalayarak diğer suyu da zemzeme çeviriyor.
7-Zemzem Araştırma Merkezi kayıtlarına göre zemzem kuyusundan saniyede 8.000 litre su çekiliyor. Bu, günde 691,2 bin litre zemzem demektir. 24 saat boyunca su çekilip, 11 dakika durulduğunda kuyu eski seviyesine geliyor.
Su kristalleri üzerine araştırmalar yapan Japon bilim adamı Dr. Masaru Emotu ise Zemzem üzerinde yaptığı araştırmaların neticesinde şunları söylüyor:
ٜZemzem ٙde büyük bir enerji var. Başkasını değiştirir ama kendi değişmez. Zemzemin kristal düzeni ve yapısı çok farklı, çan sesini duyduklarında kararıyorlar. Her bir kristalin Kâbe-i Muazzama ٙya benzeyen bir doku yapısı var. Kur ٙân-ı Kerim ve ezan sesinde ise parlaklaştığı ve netleştiğini tespit ettim.
Fizikî ve kimyevî özellikleri bakımından yeryüzündeki bütün sulardan farklı. Çevresinde cereyan eden bütün değişimleri hâfızasına alıyor. Yapısı çok farklı. Bu, onu dünyadaki diğer elementlerin efendisi yapıyor. ٝ(Kemal ÖZER, Hangi Suyu İçmeli?, s. 55-56)
Zemzem nedir?
Allâh ٙın Hazret-i İbrahim ٙin sıdkına, Hazret-i Hâcer ٙin teslîmiyetine ikrâmı ٦ Çölün ortasında ne kadar istifade edilse tükenmeyen bir rahmet pınarı ٦
Rabbimiz; tevhid, teslîmiyet ve tevekkül ehline, dünyada zemzem ikram ettiği gibi, âhirette de inşâallah, zemininden nehirler akan cennetler ikram buyuracak.
Rabbimiz bizleri âhirette de Havz-ı Kevser etrafında Allah Rasûlü ٓsallâllâhu aleyhi ve sellem-Efendimiz ٙin livâsı altında buluştursun. Meleklerin;
ٜSelâm size tertemiz geldiniz! ٝ diyerek iltifatlarla karşıladığı bahtiyar kullarından eylesin.
İçinde yaşadığımız dünyadaki kir pastan arınarak semâlara yükselen su gibi rûhumuzu ve gönlümüzü de tertemiz bir şekilde yüce huzûruna erdirsin.
Âmîn!..
Kaynak: Osman Nuri Topbaş / Yüzakı Dergisi, Sayı: 115
  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)