• Nombre de visites :
  • 233
  • 13/7/2016
  • Date :

Amerika Facia Yaratarak Filistin Meselesini Unutturmak İstiyor

 
“amerika facia yaratarak


Bugün (Çarşamba) öğleden önce ülke yetkilileri, İslam ülkelerinin tahran büyük elçileri ve halk kitlelerinden bir grubu kabul eden İslam inkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün bölgede ve İslam dünyasında savaş güvensizlik ve terörizmin asıl kaynağının Amerika'nın liderliğindeki dünya müstekbirliği olduğunu bildirerek,  müstekbir güçlerinin hedefinin Siyonist rejim için nefes alabilecek bir ortam oluşturmak ve esas mesele olan Filistin'i unutturmak olduğunu belirterek, bu komplolara karşı tek mücadele yolunun, gerçek düşmanı tanıyıp, karşısında durmak olduğunu vurguladı.
İslam İnkılâbı Rehberi, mübarek Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, İslam dünyasının mevcut durumu ve bölgedeki katliamlar, karışıklıklar ve kanlı saldırılara işaretle, önemli meselelerden birinin İslam ümmetinin bugünkü sorunlarının terörizmi yayan habis ve uğursuz kaynağı ve gizli elleri tespit etmek olduğunu belirtti.
Ayetullah Hamanei, görünürde bütün ülkeler ve güçlerin terörizmden teberri ettikleri ve yalandan ibaret olan terörizmle mücadele koalisyonu kurduklarına işaretle, güçlerin görünürdeki iddialarının aksine pratikte terörizme destek vererek yaydıklarını ifade etti.
Amerikan büyükelçisinin Suriye'deki olayların patlak verdiği günlerde eylemcilerin arasına gelerek bu ülkedeki siyasi çekişmenin iç savaşa dönüştürülmesi için zemin sağladığını hatırlatan İslam İnkılâbı Rehberi, bir siyasi çekişmeyi, kardeşin kardeşi öldürdüğü çatışmaya dönüştürdükleri, ardından da para ve silah desteği ve haram petrol paralarıyla muhtelif noktalardan kişileri Irak ve Suriye'ye getirerek, bölgede bugünkü olaylar ve güvensizlikleri oluşturduklarını belirtti.
Amerika'nın İran halkına karşı beslediği düşmanlığı bir kez daha hatırlatan Ayetullah Hamanei, 37 yıllık tecrübe ve tanımın buna bir kanıt olduğunu, Amerika'nın İslam inkılâbının zaferinin ilk başından itibaren rahmetli İmam Humeyni'ye ve onun büyük hareketine karşı düşmanlık beslemeye başladığını ve bugüne kadar bunu sürdürdüğünü, fakat halkın bilinçlenmesi, hükümetin uyanıklığı ve yetkililerin gerekli tedbirleri alması sayesinde Amerika'nın planlarının hayata geçmediğini bildirdi.
İslam ümmetinin düşmanı tanımaya ve onun komplolarından haberdar olmaya muhtaç olduğunu bildiren İslam inkılâbı Rehberi, siyasi bir çekişmeyi bir iç savaşa dönüştürmenin bir diğer örneğinin ise bugün Bahreyn'de yaşanmakta olduğunu belirtti.
İslam İnkılâbı Rehberi, bazı iddialara rağmen İran'ın Bahreyn meselesine müdahale etmediğini ve etmeyeceğini, ancak eğer bu ülkede siyasi anlayış varsa, siyasi çekişmenin iç savaşa dönüşmesine izin vermemeleri gerektiğini vurguladı.
İslam inkılâbı rehberi Amerikan liderliğindeki dünya müstekbirliğinin bölgedeki komplo girişimleri ve facia çıkarmaya yönelik girişimlerinin ana sebebinin Filistin meselesini unutturmak olduğunu bildirerek, onlar, Onlar bir coğrafya ve bir halkın varlığını inkâr etmek istemekteler, oysa Filistin binlerce yıllık bir tarih ve geçmişe sahiptir ve Filistin halkı da bir toprağa sahiptirler ve bu gerçek inkâr edilemez  ifadesini kullandılar.
Siyonist İsrail rejiminin, Mazlum ve abluka altındaki Filistin halkına yönelik uyguladığı baskının tokadını kesin olarak yiyeceğini belirten Ayetullah Hamanei, Filistin meselesi İslam dünyasının eksen meselesidir. İslam ülkeleri ve hatta insani vicdana sahip gayri İslami ülkelerden hiç biri bu konuyu unutmaması gerekir  dedi.
Ayetullah Hamanei, konuşmasının devamında Yemen'deki gelişmelere, Yemenlilerin ev, hastane, cami ve alt yapı tesislerinin hemen hemen her gün bombalanmasına dikkat çekerek, saldırganın saldırılarına son vermesi ve İslam dünyasının da saldırganı cezalandırması gerektiğinin altını çizdi.
İran halkının direnişine de değinen İslam inkılâbı rehberi, İran halkının ilerleme ve başarılarının direnişinin bir ürünü olduğunu, İran halkının yabancı güçler karşısında teslim olması durumunda kesin bugünkü başarıları elde etmesinin mümkün olamayacağını belirtti.
Direniş, mukavemet, iç imalın takviyesi, milli irade ve azim ve Allah Taala ile irtibat içinde olma ٝnın kalkınmadaki temel faktörler olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, iman sayesinde güç kazanan, yalnız Allah Taala'ya tevekkül eden ve Allah'tan başkasından korkusu olmayan bir halkının kendi yüce hedefleri istikametinde ilerleyebileceğini belirtti.
İslam İnkılâbı Rehberi'nin konuşmasından önce Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, mübarek Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, terörizm, karışıklık ve insanların evlerinden olmasının İslam dünyasının en önemli sorunlarından olduğunu belirterek, sahte koalisyonlar yerine terörizme karşı gerçek bir koalisyonun kurulması gerektiğine vurgu yaptı ve İran İslam cumhuriyetinin geçmişte olduğu gibi bugün de İslam âleminin sorunları karşısında sessiz kalmayacağını ve Müslüman halkları müdafaa edeceğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ayrıca astronomi maaşlar meselesine de değinerek, hükümetin öteki erk ve güçlerle birlikte halkın ve rehberin destekleriyle bu sorunu temelden çözmeye kararlı olduğunu ve hükümetin bu konuyla ilgili meclise bir tasarı sunacağını belirtti.
Leader.ir
  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)