• Nombre de visites :
  • 886
  • 2/9/2014
  • Date :

Hz. Hasan'ın Sözlerinde Barışın Sebepleri(2.Bölüm)

hz. hasanın sözlerinde barışın sebepleri(2.bölüm)

3- Süleym b. Kays el-Hilâlî'nin verdiği bilgiye göre, Muaviye Kûfe'ye geldiğinde, İmam Hasan (a.s) onun hazır bulunduğu sırada minbere çıktı ve Allah'a hamdüsena ettikten sonra şunları söyledi:

"Ey insanlar! Muaviye benim kendisini halifeliğe lâ-yık gördüğümü, kendimi ise bu işe lâyık görmediğimi ileri sürdü. Yalan söyledi. Ben, Allah'ın kitabına ve Peygamberimizin sözlerine göre insanların önderliğine herkesten daha çok lâyığım.

 Allah'a yemin ederim ki, eğer insanlar bana biat ederek bana itaat etseler, beni destekleselerdi, gökyüzü yağmurunu üzerlerine indirir, yeryüzü kendilerine bereketini sunardı ve ey Muaviye sen bu makama göz dikemezdin. Peygamberimiz (s.a.a): "Aralarında daha bilgili biri varken iktidar yetkisini ona değil de bir başkasına teslim eden bir toplum sürekli geriler, çöker, sonunda buzağıya tapanların dinine döner..." buyurmuştur.[4]

4- Allâme Kunduzî'nin, "Yenabi-ul Meveddet" adlı eserinde verdiği bilgiye göre İmam Hasan (a.s), Muaviye ile niçin barış yaptığı konusunda yaptığı halka yönelik bir konuşmada şöyle dedi:

"Ey insanlar! İyi biliyorsunuz ki, yüce Allah sizi de-dem sayesinde doğru yola ileterek sapıklıktan kurtardı, sizi cahillikten çekip çıkardı, onun vasıtası ile sizi ezilmişlikten sonra onurlandırdı, azlıktan sonra çoğalttı. Muaviye, ona değil de bana ait olan bir hak üzerinde benimle çekişmeye girişti

. Ben ümmetin yararını ve fitnenin kesilmesini gözettim. Sizler benimle barış yapanla barış yapmak ve benimle savaşanla savaş-mak üzerine bana biat ettiniz.

Ben Muaviye ile barış yapmayı, onunla aramızdaki savaşa son vermeyi uygun gördüm. Onunla barış yaptım ve kanların korunmasının dökülmesinden daha hayırlı olduğu görüşüne vardım. Böyle yapmakla sizin yararınızdan ve hayatta kalmanızdan başka bir şey istemedim. "Bilmem, belki de bu, sizin sınavdan geçirilmeniz ve belirli bir sürenin sonuna kadar dünya nimetlerinden yararlandırılmanız içindir." [5]

5- Seyyid Murteza'nın aktardığı bir rivayete göre Hücr b. Adiy, İmam Hasan'ın (a.s) barışı onaylamasından sonra ona itiraz ederek: "Müminlerin yüzlerini kararttın." dedi. İmam (a.s) ona şu cevabı verdi: "Senin istediğini herkes istiyor değil ve herkesin görüşü senin görüşün gibi değil.

Ben bu yaptığımı, sizi korumak için yaptım."


[4]- Biharu'l-Envar, 44/22

[5]- Yenâbîu'l-Mevedde, 293

Hz. Hasan'ın Sözlerinde Barışın Sebepleri(1.Bölüm)

İmam Hasan (a.s)ın Sabrı -1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)