• Nombre de visites :
  • 789
  • 27/8/2014
  • Date :

Hz.Alinin İbadetler ve Farzlar Üzerine bakışı

hz.alinin ibadetler ve farzlar üzerine bakışı

İmam Ali (a.s) şöyle der:

"Allah size birtakım farzlar öngörmüştür, sakın onları zayi etmeyin. Birtakım sınırlar çizmiştir, onları aşmayın. Bazı şeyleri size yasaklamıştır, onları işlemeyin. Bazı şeyler hakkında da bir hüküm bildirmemiştir; ama bu onları unuttuğundan dolayı değil. O hâlde onlar için kendinizi zahmete atmayın. Allah size ancak güzelliği emretmiştir ve size ancak çirkinliği yasaklamıştır."

"Zayi etmen durumunda hiçbir mazeretin kabul edilmeyeceği emirleri mutlaka yerine getir."

"Allah'ın size ilk vacip kıldığı şey, nimetlerine kar-şı şükrünüzü yerine getirmeniz ve onun hoşnutluğunu aramanızdır. Ne mutlu Rabbine sürekli itaati gözetenlere! İtaat nitelikli fiillere koşun. Salih amellerde yarışın.

Şayet kusur işleyecekseniz, sakın farzların edasında kusur işlemeyin. Farzlar zarar gördüğü zaman nafilelerle Allah'a yaklaşmak mümkün değildir. İbadetin, farzları eda etmek gibisi yoktur."

İmam Ali (a.s), bazı ilâhî yasaların gerisindeki felsefeyi açıklamaya önem vermiştir:

"Allah şirkten arınmak için imanı, kibirden temizlenmek için namazı, rızkın bollaşması için zekâtı, halkın ihlâsını denemek için orucu, dinin güçlenmesi için haccı, İslâm'ın izzeti ve onuru için cihadı, halkın maslahatı için iyiliği emretmeyi, beyinsizlere engel olmak için kötülükten sakındırmayı, fertlerin sayısını geliştirmek için akrabalık bağlarını korumayı, insan kanının boşa akmaması için kısası, haramlara gerekli saygı ve özenin gösterilmesi için hadlerin uygulanmasını, aklı korumak için içki içmenin terk edilmesini, iffetlilik gereği olarak hırsızlıktan uzak durmayı, insan soyunu korumak için zinadan vazgeçmeyi, neslin çoğalması için livatadan uzak durmayı, hakların inkârına karşı koymak amacıyla şahitliği, doğruluğun onurunu yükseltmek maksadıyla yalandan uzak durmayı, korkulardan emin olmak için İslâm'ı, ümmetin düzeni için imamlığı, imamete saygı için de itaati farz kılmıştır."

"Bedenin zekâtı, cihat ve oruçtur. Allah'ın evini ziyaret etmek, cehennem azabına karşı bir güvencedir."

"İyiliği emret ki, iyilik ehlinden olasın. Elinle ve dilinle kötülüğe karşı çık. Elinden geldiği kadar kötülükten uzak dur. Dinin son hedefi, iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak ve hadleri ikame etmektir. Cihat, dinin direği ve mutlu insanların hayat tarzıdır. Kim hakkı egemen kılmak için cihat ederse, başarılı kılınır. Göklerin kapıları mücahitlere açılır. Cihadın sevabı, ödüllerin en büyüğüdür." [6]

Ehlader Araştırma Bölümü


[6]- Tasnif-u Gureri'l-Hikem, s.175-190, 331-335; el-Mu'cemu'l-Mev-duî Li-Nehci'l-Belâğa, s.140-150, 216-239.

İslamda İbadet

Gerçek İbadet

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)