• Nombre de visites :
  • 935
  • 24/8/2014
  • Date :

Güzel Ahlakın İyi, Kötü Ahlakın Olumsuz Yönleri(1.Bölüm)

güzel ahlakın iyi, kötü ahlakın olumsuz yönleri(1.bölüm)

el-Kafi kitabında İmam Muhammed Bakır’ın (a.s) şöyle buyurmuştur: Mümin kullar içinde imanı en kâmil olan kul, ahlakı en güzel olan kuldur.

Hz. Peygamber(s.a.a) şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde, insanların hesap tartısına, güzel ahlaktan daha değerli bir şey koyulmayacaktır.

İmam Cafer-i Sadık’ın (a.s) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Mü’min için Allah nezdinde farzların ardından hiçbir amel, insanların, onun ahlakından ötürü güvende olmasından daha değerli değildir.

İmam Cafer-i Sadık (a.s), Resulullah’ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir: Güzel ahlaklı bir insana, sürekli namaz ve oruç halinde olma mükâfatı verilecektir.

Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: Cennet kapılarını ümmetime aralayan en büyük sebep, takva ve güzel ahlaktır. Bunlar şehirleri mamur edip ömürlerin uzamasına vesile oluyor.

İmam Cafer-i Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Güneş, buzu erittiği gibi güzel ahlak da günahları eritir.

İmam Cafer-i Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Yüce Allah iyi ahlaklı olan insanlara, gece gündüz Allah yolunda cihat edenler gibi sevap verir.

İmam Cafer-i Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Güzel ahlak, sahibini, gece gündüzünü oruç ve ibadetle geçiren insanın derecesine ulaştırır.

Bir kişi Peygamber Efendimize (s.a.a) iyi ahlakın ne olduğuyla ilgili soru yöneltildiğinde şu ayeti kerimeyi okudular:

“Af yolunu tut, iyiliğe yönlendir ve cahillerden uzak dur.”‌[1]

Ardından şöyle buyurdular: İyi ahlak, seninle olan akrabalık ilişkisini kesen kişiyle yeniden ilişki kurmak, senden sakınana vermek ve sana zulmedeni affetmektir.

Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: İyi ahlakı tamamlamak üzere gönderildim.

Şahsın birisi karşıdan gelerek Peygamber Efendimize (s.a.a) şöyle sordu: Ey Allah’ın Resulü din nedir? Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: Güzel ahlak. Aynı şahıs peygamberin (s.a.a) sağ tarafından kendisine yaklaşıp şöyle sordu: Ey Allah’ın Resulü din nedir? Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: Güzel ahlak. Aynı şahıs Peygamber’in (s.a.a) sol tarafından kendisine yaklaşıp şöyle sordu: Ey Allah’ın Resulü din nedir? Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: Güzel ahlak. Aynı şahıs Peygamber’in (s.a.a) arkasından kendisine yaklaşıp şöyle sordu: Ey Allah’ın Resulü din nedir? Hz. Peygamber (s.a.a) ona dönüp şöyle buyurdu: Anlamıyor musun? Din, (yersiz yere) öfkelenmemektir.

Peygamber Efendimize (s.a.a) “en büyük talihsizlik nedir?”‌ diye sorulduğunda şöyle buyurdular: Kötü ahlak.

Resulullah’a (s.a.a) “en üstün amel nedir?”‌ diye sorulduğunda şöyle buyurdular: Güzel ahlak.

Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: Sirke, balı çürüttüğü gibi, kötü ahlak da (salih) amelleri çürütüyor.

Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: Yüce Allah, kötü ahlaklı kulunun tövbesini kabul etmekten sakınır. “Neden böyledir?”‌ diye sorulduğunda ise şöyle buyurdular: Bir günahtan tövbe etmesine rağmen daha büyük bir günaha düşmektedir.

İmam Cafer-i Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Sirke, balı çürüttüğü gibi, kötü ahlak da (hayır) amelleri çürütmektedir.

İmam Cafer-i Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Kötü ahlaklı insan, kendine kendine azap etmektedir.

[1]  Araf, 199


İman ve Ahlak

Güzel Ahlakın Anlamı

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)