• Nombre de visites :
  • 3861
  • 10/3/2014
  • Date :

İmam Hasan Askeri'nin (a.s) Ahlaki Özellikleri (3.Bölüm)

imam hasan askerinin (a.s) ahlaki özellikleri (3.bölüm)

Herkes bu işe pek şaşırmıştı. Halife, İmam'a (a.s): "Bu ne kemiğidir?" diye sordu. İmam (a.s): "Bu bazı peygamberlerin kabirlerinden alınan bir kemiktir. Bir peygamberin kemiği göründüğü zaman yağmur yağıverir." diye cevap verdi. Oradakiler İmam'ı (a.s) methettiler ve bunu denedikleri zaman, meselenin gerçekten İmam'ın (a.s) buyurduğu gibi olduğunu gördüler.

Iraklı Filozofun İrşadı

Iraklı materyalist bir filozof olan İshak Kindî bir kitap yazmaya koyuldu ve zannınca Kur'ân'da tenakuz olduğunu ispatlamaya çalıştı.,

 Bu gayeyle toplumdan uzaklaşıp bir kenara çekilerek evinde tek başına bu iş ile meşgul oldu.

Öğrencilerinden birisi bir gün İmam Hasan Askerî'nin (a.s) huzuruna gitmişti. İmam ona şöyle dedi: "Aranızda üstadınızı giriştiği bu beyhude çabadan vazgeçirtebilecek akıllı birisi yok mu?" O da: "Biz onun öğrencileriyiz, bu veya diğer işlerde ona nasıl itiraz edebiliriz?!" dedi. İmam (a.s): "Sana söyleyeceğim şeyi ona ulaştıracak mısın?" buyurdu. Olumlu yanıt alınca, şöyle buyurdu: Onun yanına git ve onunla dostluk kur, arkadaşlık et ve ona, yapmak istediği bütün işlerde yardım et.

Sonra da: "Bir sorum var, sorabilir miyim?" de. O soru sormana izin verecek. O zaman de ki: "Bizzat Kur'ân'ı söyleyen senin yanına gelse, acaba sözünden maksadının senin zannettiğin manadan başka bir mana olduğuna ihtimal verir misin?!" O zaman sana: "Olabilir." diye cevap verecektir.

Çünkü eğer Kindî bir konuya dikkatini verirse, onu anlar. Olumlu cevap verdiği zaman de ki: "Kur'ân'ın maksadının senin söylediğin şey olduğuna nasıl yakin ettin?! Kur'ân'ı söyleyen belki de senin ulaştığından başka bir şeyi kastetmiş olabilir ve sen kelime ve deyimleri onun kastı dışındaki bir şeyde kullanıyor olabilirsin!"

Adam, İshak Kindî'nin yanına gitti ve İmam'ın (a.s) buyurduğu gibi ona şefkat gösterdi ve sonunda soruyu sordu. Kindî soruyu tekrarlamasını istedi. (Soruyu tekrarlayınca,) düşünceye daldı ve neticede onu lügat ve mantık açısından olumlu buldu. Kindî, öğrencisini yemine vererek: "Bu soruyu sormak nereden aklına geldi?" diye sordu. O da: "Öylesine aklıma geldi, sordum." dedi. Kindi: "Sen ve senin gibilerin aklına böyle bir sorunun gelmesi mümkün değil!" diye karşı çıktı ve "Söyle bu soruyu nereden getirdin?" diye üsteledi.

Öğrenci: "Ebu Muhammed (İmam Hasan Askerî -a.s-) bana böyle emretti." dedi.

Kindî: "Şimdi doğruyu söyledin, böyle bir sorunun o sülaleden başkasından olması mümkün değil." dedi ve yazdığı şeyleri ateşe atarak yaktı.


İmam Hasan Askeri'nin (a.s) Ahlaki Özellikleri (1.Bölüm)

İmam Hasan Askeri'nin (a.s) Ahlaki Özellikleri (2.Bölüm)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)