• Nombre de visites :
  • 2447
  • 10/3/2014
  • Date :

İmam Hasan Askeri'nin (a.s) Ahlaki Özellikleri (2.Bölüm)

imam hasan askerinin (a.s) ahlaki özellikleri (2.bölüm)

İmam'ın (a.s) ibadetinin keyfiyet ve niceliği, başkalarını Allah'ı anmaya sevk ediyordu ve bazen haktan sapmışları değiştiriyor, yola getiriyordu. İmam (a.s), Salih b. Vasıf'ın zindanında olduğu zaman, Abbasîlerden bazıları zindancıdan İmam'a (a.s) sert davranmasını istediler; o da memurlarının en kötülerinden iki kişiyi bu iş için görevlendirdi. Ama o iki kişi İmam'la görüştükten sonra tamamen değiştiler ve bambaşka birileri oldular. İbadet ve namazda yüce derecelere ulaştılar. Zindancı o ikisini çağırdı ve dedi ki: "Yazıklar olsun size! Bu kişi hakkında yaptığınız nedir?" Onlar: "Biz, gündüzleri oruç tutan, geceleri ibadetle meşgul olan, ibadetten başka şeyle meşgul olmayan ve bakışları, vücudumuzun titremesine ve kontrolümüzü kaybetmemize sebep olan kimse hakkında ne söyleyelim!?" diye karşılık verdiler.

Müslümanları Hakikate İletmesi

İbn Sabbağ el-Malikî gibi Ehlisünnet âlimlerinden bazıları Ebu Haşim Caferî'den naklen şöyle rivayet ederler: Samarra'da şiddetli bir kıtlık başladı. Zamanın halifesi Mu'temid halka istiska (yağmur isteme) namazı kılmalarını emretti. Halk üç gün peş peşe namaz için, namaz kılınacak yere gittiler ve ellerini duaya kaldırdılar; ama yağmur yağmadı. Dördüncü gün Hıristiyan piskoposlarının lideri Patrik, Hıristiyanlar ve rahiplerle birlikte çöle gitti. Bu rahiplerden birisi ellerini göğe kaldırır kaldırmaz bardaktan boşanırcasına yağmur yağdı. Ertesi gün Patrik yine aynı işi tekrarladı. O gün o kadar yağmur yağdı ki artık millet yağmurun durmasını istedi. Bu durum Müslümanların çoğunda hayret, İslâm'a karşı şüphe ve Hıristiyanlığa temayüle yol açtı. Bu, Halife için utanılacak bir durumdu. Halife, birini İmam Hasan Askerî'yi (a.s) çağırmak üzere gönderdi. İmam'ı zindan'dan çıkarıp getirdiler. Halife'yle İmam arasında şu konuşma geçti:

– Haktan sapmış ceddinin ümmetini kurtar!

– Patrik ve rahiplerden yarın salı günü yine çöle gitmelerini iste!

– Halk yağmur istemiyor. Çünkü yeteri kadar yağmur yağdı; bu durumda çöle gitmenin ne faydası olabilir ki?

– İnşallah, şüpheler ortadan kalkacaktır!

Halife'nin emriyle Patrik ve rahipler salı günü çöle gittiler. İmam Hasan Askerî de (a.s) halkın oluşturduğu büyük bir toplulukla birlikte çöle gitti.

Hıristiyanlar ve rahipler yağmur istemek için ellerini gökyüzüne kaldırdılar, gökyüzü bulutlandı ve yağmur yağdı. O sırada İmam (a.s) bir rahibi göstererek onun ellerini tutmalarını ve parmaklarının arasında sakladığı şeyi çıkarmalarını emretti. Onu yakaladılar ve parmaklarının arasında siyah bir insan kemiği buldular. İmam (a.s) kemiği alarak bir bez parçasına sardı ve rahibe: "Şimdi yağmur iste." buyurdu. Rahip yine ellerini gökyüzüne kaldırıp yağmur istedi; ama yağmur yağmadı. Tersine bulutlar çekildi ve güneş göründü.


İmam Hasan Askeri'nin (a.s) Ahlaki Özellikleri (1.Bölüm)

İmam Hasan Askeri(a.s)’den Hadisler

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)