• Nombre de visites :
  • 4205
  • 9/3/2014
  • Date :

İmamı Tanımanın Ehemmiyeti(6.Bölüm

imamı tanımanın ehemmiyeti(6.bölüm

Masum İmam, evrenin beyni ve kalbi konumunda olduğu için, onun üzüntüsü bu evrenin tüm aza ve organlarında yani tüm yaratıklarda etki yapar.

Suyuti El-Hasais El-Kubra'da şöyle nakleder: Hakim, Beyhaki ve Ebu Nuaym Zühri'den şu hadisi nakletmişlerdir:

“Hz. Ali (a.s)'ın şahadet gününün sabahı, Beytulmakdis'te yerden kaldırılan her taşın altında kan göründü.”‌

Yine Ebu Nuaym Zuhri yoluyla Said b. Musayyib'den şöyle nakleder: “Hz. Ali'nin şehadet günü sabahı yeryüzünde nereden bir çakıl kaldırıldıysa altında taze kan görüldü.”‌

Şeyh Saduk kendi senediyle İlelu'ş-Şerayi ve Emali kitaplarında Cibille Mekkiye'den şöyle nakleder:

“Hz. Ali (a.s)'ın sır dostlarından olan Meysem Temmar'dan şöyle nakleder: “Allah'a yemin olsun ki, bu ümmet kendi peygamberlerinin torununu, Muharrem ayının onuncu günü öldürecekler ve Allah'ın düşmanları o günü bereket günü yapacaklar. Bu iş Allah'ın ilminde geçmiş kesin kazalardandır. Hz. Ali'nin bana öğrettiği ilim üzere ben bundan haberdar oldum.

Hz. Ali bana bildirdi ki, tüm yaratıklar hatta çölün yırtıcı hayvanları, denizdeki balıklar ve gökte uçan kuşlar bile Peygamber'in torununa ağlayacaktır.

Güneş, ay yıldızlar, gök, yer, insan ve cinlerin mümin olanları göklerdeki tüm melekler Rizvan meleği, cennetin koruyucusu olan melek ve cehennemde görevli olan Malik, tüm koruyucu melekler, gök ve arşı koruyan meleklerin hepsi Hüseyin'e ağlayacaklardır.

Sonra Meysem şöyle dedi: Allah'a ortak koşanlara, Yahudi, Hıristiyan ve Mecusilere Allah'ın laneti gerekli olduğu gibi Hz. Hüseyin'i öldürenlere de bu lanet gerekli olmuştur.

Cibille diyor ki, Meysem'e: “Nasıl halk Hz. Hüseyin'in şehadet gününü bereket günü bileceklerdir?”‌ diye sordum.

Meysem bu soruya karşılık ağlayarak şöyle dedi:

“Kendileri uydurdukları bir hadis gereğince, Aşura günün Hz. Adem'in tövbesinin kabul olduğu gün olduğunu söyleyecekler. Oysa Hz. Adem'in tövbesi Zilhicce ayında kabul olunmuştur. Yine onlar Aşura gününde Yüce Allah'ın Hz. Davud'un tövbesini kabul ettiğini söyleyecekler. Oysa Hz. Davud'un tövbesi de Zilhicce ayında kabul olmuştur. Onlar bu günde Allah'ın Hz. Yunus'u balığın karnından kurtardığını söyleyecekler. Oysa Allah Teala Hz. Yunus'u Zilkaade ayında balığın karnından kurtarmıştır. Onlar Aşura gününde Hz. Nuh'un gemisinin karaya oturduğunu söyleyecekler. Oysa bu Zilhicce ayının 18. günü vuku bulmuştur. Onlar bu günde Beni İsrail'in kurtulması için denizin Allah tarafından yarıldığını söyleyecekler oysa bu Rebiulevvel ayında gerçekleşmiştir....”‌


İmamı Tanımanın Ehemmiyeti(4.Bölüm

İmamı Tanımanın Ehemmiyeti(5.Bölüm

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)