• Nombre de visites :
  • 4043
  • 8/3/2014
  • Date :

Peygamberlerin Üç Aşamalı Masumluğu-2

peygamberlerin üç aşamalı masumluğu

Buna göre, Allah Teala, peygamberleri söz konusu hedefin gerçekleşmesi için, vahyi almak ve onu ulaştırmakta her türlü hatadan korumalıdır. Çünkü peygamberin kalbi vahyi algılamak ve ulaştırmakta hata ederse o zaman peygamberlerin gönderiliş gayesi gerçekleşmiş olamaz.

Peygamberlerin gönderiliş gayesi, “İnsanlar arasında anlaşmazlığa düştükleri hususlarda hüküm vermeleri için onlarla beraber hak üzere kitapları da gönderdi...”‌ ayetinde açıklandığı üzere, insanları ihtilafa düştükleri konularda hakka yöneltmektir.

Eğer vahyi iletmekte bir yanılgı ve hata oluşursa, bunun anlamı ya neuzibillah Allah'ın peygamberi seçmede ya da onlara vahyi tam olarak ulaştırmada yanılgıya düşmüş olmasıdır oysa “Rabbim asla yanılmaz ve unutmaz.”‌ (Taha: 52) ayeti gereğince, Allah hata etmez ve unutmaz ya da- Allah'ın iradesinin doğru şekilde vahyi ulaştırmak olmasına rağmen,- bazı dış engeller yüzünden bunun gerçekleşmediğidir ki bu da “...Şüphesiz Allah irade ettiği bir işi yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur.”‌ (Talak: 3) “Allah irade ettiği her şeyi yerine getirmeye kadirdir.”‌ (Yusuf: 21) ayetleri gereğince Allah hakkında düşünülemez.

Buna göre, Allah Teala peygamberlerini vahyi alıp ulaştırmada her türlü hatadan korumalıdır. Onların kalpleri vahyi alırken ve onu iletirken her türlü ıstıraptan uzak olmalıdır Ancak bu şekilde, vahyi alma aşamasında ve onu iletmede her çeşit hata ve yanlış korunmuş olacaktır.

Ama üçüncü aşamada yanı günahtan uzak olma aşamasındaki masumiyeti açıklamak için şu noktaya değinmek gerekir ki eğer peygamber bir günahı işlerse bu o işin helal ve mubah olduğunu gösterir.

Çünkü akıllı bir insan kötü bildiği bir işi yapmaz. Buna göre kendisinin yasak ve haram olduğunu açıkladığı bir işi kendisi yapacak olursa bu onun kendisinin ilahi emirlerle ilgili gerçekleri iletmede çelişkiye düştüğü anlamına gelir. Yani kendi söz ve davranışıyla iki zıt şeye halkı çağırdığını ifade eder.

Çelişkili bir şeyi tebliğ etmenin, hakkı tebliğ etmek sayılmayacağı açıktır. Çünkü söz ve davranışlarından her biri diğerini yalanlar ve diğerini iptal eder.

Allah Teala, hakkı tebliğ etmekle görevlendirdiği peygamberlerinin çelişkili şeyleri tebliğ etmelerine izin vermez. Buna göre peygamberlerin ilahi risaleti iletmede masum olmaları onların her türlü günah işlemekten de masum olmalarını gerektirir.


Peygamberlerin Üç Aşamalı Masumluğu-1

Peygamber Resullerin Gerekliliği

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)