• Nombre de visites :
  • 1154
  • 26/2/2014
  • Date :

DÜNYAYA BAĞLANMAK BÜTÜN GÜNAHLARIN KAYNAĞIDIR(2.Bölüm)

dünyaya bağlanmak bütün günahlarin kaynağidir(2.bölüm)

Dünya Nedir?

İslâm, dünyayı yeriyor ve ondan sakınmayı  emrediyor. Şimdi dünyanın ne olduğunu ve ondan nasıl sakınılması gerektiğini açıklayalım.

Acaba dünya, yer, güneş, yıldızlar, hayvanlar, bitkiler, ağaçlar ve madenler gibi yeryüzünde olan varlıklardan mı ibarettir? Onun karşısında, âhiret ve  öbür dünya da başka bir yer midir?

Buna göre dünya hayatı çalışmak, yemek, içmek, dinlenmek, evlenmek ve bu dünya yaşantısıyla ilgili olan şeylerden ibarettir. Acaba İslâm bunları mı yermiştir? Acaba gökyüzü, yeryüzü, hayvanlar, bitkiler kötü şeyler midir ve insanların onlardan kaçınmaları mı gerekiyor? Acaba İslâm, çalışıp, para kazanmayı, rızk peşinde koşmayı, üreyip türemeyi mi yermiştir?

Kesinlikle böyle değildir. Bütün bunlar Allah'ın yaratıklarıdırlar. Kötü olsalardı hiç yaratılırlar mıydı?! Allah-u Teala bütün bunların insanların yararlanması için yaratılmış güzel ilâhî nimetler olduğunu buyurmaktadır. Servet ve malın yerilmesi bir yana dursun, Kurân-ı Kerim'de bunlar hayır olarak tanıtılmıştır.

Allah-u Teala Kurân-ı Kerim'de şöyle buyuruyor:

Eğer geride bir hayır (mal, mülk vb. şeyler) bırakmışsa, anaya, babaya ve yakın akrabaya bilinen bir tarzda vasiyette bulunması yazıldı (farz kılındı)...[8]

Çalışıp çabalamak ve helal rızk kazanmak, yerilmesi bir yana dursun hatta hadislerde en iyi ibadetlerden sayılmıştır. İşte birkaç örnek:

Resulullah (s.a.a) şöyle buyurmaktadır:

İbadet yetmiş kısımdır; bunların en faziletlisi helâl rızk talep etmektir.[9]

İmam Muhammed Bâkır (a.s) buyurmuştur ki:

Dünyada halka muhtaç olmamak, ailesinin rızkını çoğaltmak ve komşularına bağışta bulunmak için rızkının peşine düşen kimse kıyamet günü yüzü dolunay gibi parlak bir halde Allah-u Teala'nın huzuruna çıkar.[10]

İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:

Ailesinin rızkını elde etmek için çalışan kişi Allah yolunda cihat eden kimse gibidir.[11]

Hadislerde çalışıp çaba harcamak, ziraat, çiftçilik ve ticaret tavsiye edilmiştir.

Hz. Peygamber'in ve Masum İmamların sünnetleri de çalışmaktı. Zahitlerin önderi olan Hz. Ali de (a.s) durmadan çalışıyordu.

Öyleyse hangi dünya yerilmiştir?

Bazıları demişlerdir ki: "Dünya yerilmemiştir, dünyaya bağlı olmak yerilmiştir. Bazı ayet ve hadislerde de dünyaya bağlılık kötülenmiştir." Örneğin;

Allah-u Teala Kur'ân-ı Kerim'de şöyle buyuruyor:

Kadınlara, oğullara, kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe, salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet insanlara süslü ve çekici kılındı. Bunlar dünya hayatının metaıdır. Asıl varılacak güzel yer Allah katında olandır.[12]

Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmaktadır:

Dünya sevgisinden sakının, zira dünyayı sevmek günahların kökü ve her belanın kaynağıdır.[13]

İmam Sadık'tan (a.s) şöyle naklediliyor:

Dünya sevgisi her günah ve hatanın başıdır.[14]


[7]- Kehf/46.

[8]- Bakara/180

[9]- el-Kâfi, c.5, s.78.

[10]- el-Kâfi, c.5, s.78.

[11]- el-Kâfi, c.5, s.88.

[12]- Âl-i İmran/14.

[13]- Gurer'ul-Hikem, s.150.

[14]- Bihar'ul-Envar, c.733, s.7.

DÜNYAYA BAĞLANMAK BÜTÜN GÜNAHLARIN KAYNAĞIDIR(1.Bölüm)

Dünya Ehli ve Âhiret Ehli

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)