• Nombre de visites :
  • 1680
  • 5/2/2014
  • Date :

Müslüman Kardeşinin Hakları Hakkındaki Hadisler

müslüman kardeşinin hakları hakkındaki hadisler

1-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Her kim Mümin kardeşini üzer, sonra da (kendisini affetmesi için) bütün dünyayı kendisine verecek olsa bu kendisi için kefaret olmaz ve bu ihsanından dolayı asla mükafat görmez." (Dolayısıyla önce tövbe etmeli ve üzdüğü Müslüman kardeşini kendisinden razı etmelidir.)

Bihar'ul-Envar, c. 75, s. 150

* * *

2-İmam Kazım (a.s) şöyle buyurmuştur: "Müslüman kardeşinin senin üzerindeki en çok farz olan haklarından biri de dünya ve ahiret menfaatinin olduğu bir şeyi kendisinden gizlememendir."

Bihar'ul-Envar, c. 2, s. 75

* * *

3- Hz. Hasan (a.s), annesi Fatıma (a.s)'ı sürekli komşuları ve diğerleri hakkında dua ederken gördüğünde, "Anneciğim, neden kendine dua etmiyorsun?" diye sordu. Bunun üzerine Hz. Fatıma (a.s) şöyle buyurdu: "Önce komşu, sonra ev."

Keşf'ul-Gumme, c. 2, s. 25

Bihar'ul-Enver, c. 43, s. 82

* * *

4-İmam Hasan b. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Başkalarına karşı, kendine nasıl davranılmasını seviyorsan öyle davran."

Bihar'ul-Envar, c. 78, s. 116

* * *

5-Emir'el-Müminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Allah, hakkı ihya edip batılı yok öldürene; zulmü reddedip adaleti ikame edene rahmet etsin."

Gurer'ul-Hikem, s. 181

* * *

6-İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Şu dört şey Peygamberler (a.s)'ın ahlakındandır: İyilik, cömertlik, zorluklar karşısında sabır ve Müminin hakkını almak için kıyam etmek."

Tuhef'ul-Ukul, s. 277

* * *

7-Emir'el-Müminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Dinin direği olan, İslam cemaatini oluşturan, düşmanlara karşı duran, ümmetin çoğunluğu olan halkı sevmeli ve onlara meyletmelisin."

Nehc'ül-Belağa, 53. Mektup

* * *

8-İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Allah Mümin insanın hakkını eda etmekten daha üstün bir şeyle ibadet edilmemiştir."

el-Kafi, c. 2, s. 170

* * *

9-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Bir Mümine eziyet eden şüphesiz ki bana eziyet etmiştir."

Bihar'ul-Envar, c. 67, s. 72

* * *

10-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Bir müminin malını haksız yere gasp eden kimseden tövbe etmedikçe ve aldığı malı sahibine geri vermedikçe Allah asla razı olmaz, iyi ve hayır işlerini asla kabul etmez ve iyiliklerinden saymaz."

Müstedrek'ül-Vesail, c. 17, s. 89


Kul Hakkı

Komşu Hakkı -1

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)