• Nombre de visites :
  • 1540
  • 5/2/2014
  • Date :

Hadislerde Müminlerin Haysiyetinin ve Vakarının Korunması

hadislerde müminlerin haysiyetinin ve vakarının korunması

1-İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: "Mümin insana, mümin kardeşini yetmiş kere bir günahı işlerken görse dahi o günahı örtmesi/başkalarından gizlemesi farzdır. (Yüzsuyunu dökerek ve gururunu inciterek günahını ifşa etmemesi gerekir.)

Bihar'ul-Envar, c. 74, s. 301

* * *

2-Emir'el-Müminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "(Hata yapan) Müslüman kardeşinin özrünü kabul et, eğer özrü yoksa da sen onun için özür bul." (İnsanların hatalarını mazur görmeye çalış!)

Bihar'ul-Envar, c. 74, s. 165

* * *

3-Emir'el-Müminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Hıyanetin/ihanetin en çirkini (Müslüman kişinin) sırrını ifşa etmektir."

Müstedrek'ül-Vesail, c. 12, s. 305, 14155. Hadis

* * *

4-Emir'el-Müminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Hatalı insana başkalarının yanında nasihat etmek, gerçekte onu ezmek/şahsiyetini zedelemek gibidir." (Kimsenin olmadığı yerde nasihat etmek gerekir.)

Gurer'ul-Hikem/322

* * *

5-İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Allah azze ve celle katında en sevimli amel mümin kardeşini sevindirmektir: (Örneğin) Açlığını gidermek (onu doyurmak), sıkıntısını gidermek veya borcunu ödemek...(suretiyle mümin kardeşini sevindirmek Allah'ın en çok sevdiği şeydir.)

Kafi, c. 2, s. 192

* * *

6-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "İki kişiyi arasını bulmanın sevabı, bir kimsenin bütün ömrü boyunca kıldığı namaz ve tuttuğu orucun sevabından daha üstündür."

Bihar'ul-Envar, c. 76, s. 43

* * *

7-Emir'el-Müminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Bir kimsenin sana karşı olan hayırlı zannını doğrula/boşuna çıkarma."

Nehc'ül-Belağa/511

* * *

8-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Bir kimse diğerlerine iyilik yapma hususunda öncülük (örnek teşkil) ederse, o iyiliği kendisi yapmış gibidir."

Bihar'ul-Envar, c. 96, s. 119

* * *

9-Eba Abdillah (a.s) şöyle buyurmuştur: "Mümin kişi öldükten sonra da şu altı şeyden fayda/istifade görür: "Kendisi için Allah'tan bağışlanma dileyen salih bir evlat, (kendisi için) tilavet edilen Kur'an, halkın faydalanması için açtığı kuyu, yeryüzüne diktiği ağaç, sadaka-i cariye niyetiyle yaptırdığı çeşme ve kendinden sonra insanların amel ettiği iyi bir sünnet (uygulama)"

el-Hisal, s. 323

* * *

10-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Eğer ümmetim için zorluk çıkarmaktan çekinmeseydim, her namazla birlikte dişlerini fırçalamayı farz kılardım."

Bihar'ul-Envar, c. 76, s. 126


  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)