• Nombre de visites :
  • 2969
  • 5/2/2014
  • Date :

Hadislerde Muhtaçlara Yardım

hadislerde muhtaçlara yardım

1-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Alimlere sorunuz, hikmet sahipleriyle muaşerette bulununuz ve fakirlerle oturup kalkınız."

Tuhef'ul-Ukul, s. 34

* * *

2-Emir'el-Müminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Mal ve mülkün yok olmasının sebebi muhtaç insanları mahrum kılmaktır."

Gurer'ul-Hikem, c. 4, s. 190

* * *

3-Emir'el-Müminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Peygamberden nakledildiği üzere Allah-u Teala miraç gecesi kendisine şöyle buyurmuştur: "Ey Ahmed! Benim muhabbet ve sevgim fakir insanları sevmektir. O halde fakirleri kendine yakın kıl, kendi yakınına oturt ki ben de sana yakın olayım."

el-Hayat, c. 2, s. 51

* * *

4-İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her kim bir mümine doyasıya yedirirse Allah'ın hiç bir kulu onun ahirette elde edeceği mükafatını bilemez; ne mukarreb/yakınlaştırılmış bir melek ve ne de gönderilmiş bir nebi… (Mükafatını sadece) alemlerin rabbi olan Allah bilir.  (Daha sonra şöyle buyurdu:) "Mağfiret ve ilahi gufranın nedenlerinden biri de aç bir Müslümanı doyurmaktır." (Daha sonra da İmam (a.s), Allah azze ve celle'nin şu ayetini tilavet buyurdu:) "Yahut, açlık gününde, yakını olan bir öksüzü, yahut toprağa serilmiş bir yoksulu doyurmaktır."

el-Kafi, c. 2, s. 201

* * *

5-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Sadaka sahibinin elinden çıkınca kendisine şu beş sözü söyler: Ben fani idim beni sabit (baki) kıldın; küçük idim, büyüttün, düşman idim, dost kıldın; şimdiye kadar hep sen beni korudun, şimdiden kıyamete kadar da ben seni koruyacağım."

el-İsna Aşeriye, s. 223

* * *

6-İmam Kazım (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her kim bir mümini sevindirirse evvela Allah'ı, ikinci olarak Resul-i Ekrem'i, üçüncü olarak da bizi (Ehl-i Beyt'i) sevindirmiştir."

Bihar'ul-Envar, c. 74, s. 314

* * *

7-Emir'el-Müminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz ki münezzeh olan Allah fakirlerin yiyeceğini zenginlerin malında karar kılmıştır. Bir fakir acıkırsa, mutlaka bir zenginin onun bu hakkını engellediğindendir."

Nehc'ül-Belağa, el-Kelimat'ul-Kısar/320 s. 478

* * *

8-İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Her kim ihtiyacı olduğu halde bir mümini malından alı-koyarsa Allah ona cennet yiyeceklerini tattırmaz ve ona mühürlenmiş halis şarap içirmez."

Bihar'ul-Envar, c. 75, s. 314

Konular

* * *

İnfak

9-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Ümmetim birbirine doğru oldukça, emanetlere riayet ettikçe ve zekatını verdikçe hayır ve iyilik üzere olurlar. Ama böyle yapmazlarsa (bu görevlerini eda etmezlerse) kıtlık ve darlık içine düşerler."

Vesail'uş-Şia, c. 6, s. 13

* * *

10-Emir'el-Müminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Ey Ademoğlu, malın hususunda kendi nefsinin vasisi ol. Kendinden sonra malın hususunda ne yapılmasını istiyorsan, (şimdi) kendin yap.

Nehc'ül-Belağa, el-Kelimat'ul-Kısar/254

* * *

11-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Sadaka verin, hastalarınızı sadaka ile tedavi edin, şüphesiz ki, sadaka belaları ve hastalıkları (insandan) def eder. Sadaka ömürlerinizin uzamasına ve iyiliklerinizi artışına neden olur."

Kenz'ul-Ummal, c. 6, s. 371

* * *

12-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: (Miraç gecesi) Göklere götürüldüğümde cennetin kapısında üç satır yazı müşahede ettim: Birinci satırda şöyle yazılıydı: "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.... Ben Allah'ım; benden başka ilah yoktur. Rahmetin gazabımı geçmiştir.

İkinci satırda ise şöyle yazılıydı: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.... (Mükafat olarak) Sadaka on kat, borç vermek on sekiz kat ve sıla-ı rahimde bulunmak ise otuz kattır.

Üçüncü satırda ise şöyle yazılıydı: Benim kadrimi/azametimi ve rububiyetimi tanıyanlar beni rızık verme hususunda itham etmemelidirler."

el-İsna Aşeriye, s. 85

* * *

13-Tavus b. Yemani, Ali b. Hüseyin (a.s)'ın şöyle buyurduğunu nakletmektedir: "Müminin alameti beş şeydir." Ben, "Bu beş şey nedir, ey İbn-i Resulillah?" diye sorunca da şöyle buyurdu: "Kimsenin olmadığı halvet yerlerde Allah'tan korkmak, darlıkta sadaka vermek, günahlar karşısında sabretmek, gazaplandığında hilim sahibi olmak ve korku anında bile doğruyu söylemek."

el-Hisal, s. 127


İnfak ve Yardım-1

Allah Yolunda Bağış

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)