• Nombre de visites :
  • 2136
  • 5/2/2014
  • Date :

Allah'ı Tanıma, Allah'ın Azameti ve Lütfü

allahı tanıma, allahın azameti ve lütfü(1.bölüm)

1-Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:"Ey insanlar, şüphesiz ki benden sonra nebi ve sizden sonra da bir ümmet yoktur. Bilin ve uyanık olun ki sadece Rabbinize ibadet edin, beş vakit namazlarınızı kılın, Ramazan aylarınızda oruç tutun, Rabbinizin evini hacc edin, nefis temizliği içinde mallarınızın zekatını verin ve Rabbinizin cennetine girmek için emir sahiplerinize itaat edin."

(el-Hisal, s. 322)

2-Emir'el-Müminin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Ameli, ilmi, sevgisi, gazabı, alışı, terk edişi,  konuşması, susması, davranışları ve sözleri Allah'a halis/özgü olanlara ne mutlu!"

(Bihar'ul-Envar, c. 77, s. 289)

* * *

3- (Hz. Fatıma (a.s) Medine'de, Mescid'un-Nebi'de okuduğu hutbeden bir bölüm:)

"Allah imanı şirkten temizlenmek, namazı kibirden arınmak, zekatı nefsi tezkiye etmek ve rızkı arttırmak, orucu ihlası sabit kılmak, haccı dini güçlendirmek, adaleti kalpleri birbirine bağlamak, itaatimizi  dinin düzenini sağlamak, imametimizi tefrika ve dağılmayı önlemek, cihadı İslam'ın izzetini yüceltmek, sabrı hakkın mükafatını elde etmek, iyiliği emretmeyi umumun maslahatını korumak, anne babaya iyiliği Allah'ın gazabını önlemek, sıla-i rahimde bulunmayı müminler topluluğunu arttırmak, kısası, nefisleri/kanları korumak, ahde vefayı mağfirete erişmek, tartıda doğru olmayı kıtlıkla/yoklukla savaşmak, şarabı yasaklamayı kötülüklerden uzak kalmak, iftira ve yakışık olmayan isnatlardan kaçınmayı Allah'ın lanetinden korunmak ve hırsızlık etmemeyi iffetli olmak için bir sebep kılmıştır. Hakeza Allah şirki de hakkın rububiyeti ve kullukta ihlaslı olmak için haram kılmıştır.

O halde Allah'tan gereği gibi sakının ve sadece Müslümanlar olarak ölün. Allah'a emir ve yasakları hususunda itaat edin: "Şüphesiz ki Allah'tan sadece alim kulları korkar."

(Bu hutbe Şii ve Ehl-i Sünnet alimlerinin bir çok senet zinciri ile naklettikleri meşhur hutbelerden biridir. İbn-i Ebi'l-Hadid Nehc'ül-Belağa şerhinde bu hutbenin bütün senet zincirini nakletmiştir ki yeri olmadığından burada zikrinden sarf-ı nazar ettik.)

* * *

4-İmam Seccad (a.s) şöyle buyurmuştur: "Hamd Allah'a mahsustur; Allah'a özgü sayısız hamd O'na mahsustur. Nefsimin şerrinden ona sığınırım. Şüphesiz ki Allah'ın rahmet ettiği dışında bütün nefisler kötülüğü emreder.

Sürekli günahlarımı artıran şeytanın, her zalim sultanın ve kahir düşmanın şerrinden de Allah'a sığınırım.

Allah'ım beni kendi ordundan kıl. Şüphesiz ki üstün gelenler senin ordundur. Allah'ım beni kendi hizbinden kıl şüphesiz ki kurtuluşa erenler senin hizbindir. Allah'ım beni dostlarımdan kıl. Şüphesiz ki dostlarına korku yoktur ve onlar asla üzülmezler.

Allah'ım dinimi islah et; şüphesiz ki din işimin ismeti (beni dizginleyen)'dir. Allah'ım ahiretimi de islah et; şüphesiz ki ahiret, benim sonunda karar kılacağım yurt ve kötüler ile oturmaktan kendisine sığındığım yerdir. Allah'ım dünya hayatını benim için her hayırda/iyilikte bir artış vesilesi kıl ve ölümü her kötülükten kurtuluş için bir rahatlık vesilesi kıl.

Allah'ım Peygamberlerin sonuncusu ve bütün elçilerinin tamamlayıcısı olan Muhammed'e, Tahir ve Tayyib Ehl-i Beyt'ine ve seçkin ashabına rahmet gönder. Allah'ım bana şu üç hacetimi kabul et: Bağışlamadığın hiçbir günah, gidermediğin hiçbir hüzün/gam ve benden def etmediğin hiçbir düşmanım olmasın; isimlerin en iyisi Allah ismi ile, göklerin ve yerin rabbi Allah'ın ismi ile..."

Bihar'ul-Envar, c. 90, s. 187

Mulhakat'us-Sahifet'is-Seccadiye/572

5-Emir'el-Mü'minin İmam Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: "Eğer Allah'ın azametini derk edecek olursan, bütün yaratıklar gözünde küçülür/değersiz hale gelir."

(Nehc'ül-Belağa, el-Kelimat'ul-Kısar, 129)

* * *

6-İmam Sadık (a.s)şöyle buyurmuştur: "Kalp Allah'ın haremidir, Allah'ın hareminde Allah'tan başkasında yer vermeyin."

(Bihar'ul-Envar, c. 70, s. 25)

* * *

7-İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: "Şiilerimiz halvetlerde/yalnız kaldıklarında Allah'ı çok zikredenlerdir."

(Bihar'ul-Envar, c. 93, s. 162)

* * *

8-İmam Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur: "Allah'a and olsun ki Allah kullarından sadece şu iki hasleti irade etmiştir: Nimetlerini ikrar etmeyi ki böylece onlara nimetlerini arttırır ve günahlarını itiraf etmeyi ki bu vesileyle de onların günahlarını affeder."

(Kafi, c. 2, s. 426)

* * *

9-İmam Hüseyin (a.s) şöyle buyurmuştur: "Şüphesiz ki zikri yüce olan Allah kullarını kendisini tanısınlar diye yaratmıştır, kulları O'nu tanıyınca, ona ibadet ederler ve ona ibadet edince de O'ndan gayrisine ibadetten müstağni/ihtiyaçsız olurlar."

(Sefinet'ul-Bihar, c. 2, s. 180)

* * *

10-İmam Ali b. Hüseyin (a.s) şöyle buyurmuştur: "Mümin kul şu üç sıfat sebebiyle helak olmaktan kurtulur: Allah'tan başka ilah, yoktur, tektir ve ortağı yoktur diye yaptığı şahadet, Resulullah'ın şefaati ve Allah'ın rahmetinin genişliği..."

(Sefinet'ul-Bihar, s. 517)


Hamd Allaha özgüdür

Tevhid Veya Allahın Birliği(1.Bölüm)

  • Yazdır

    Arkadaşlarına gönder

    Yorumlar (0)